28 veebruar, 2009

Kris Moor – Homefucking is killing prostitution (2008)


Raamat, mis oma formaadi tõttu ei ole just mõeldud kohvikus või teel olemisel lugemiseks – ehk siis väike vastuolu teksti pakutava teatava roadmovielikkusega. Raamat sunnib sind lugema ajal, kui sul on selleks ruumi. Samas, suureformaadilised fotod on vaatamist väärt. Riina Maidre on hästi ilus, samuti Inga Salurand (kel kahjuks raamatus tekstiliselt vähe ruumi).

Unenäoline jutustamine (või õigemini markeerimine?) argihetkedest, voolust väljakistud katkendid. Hetked, mis on tähtsad just nüüd ja praegu, kuni järgmine tulv lükkab uued hetked esile. Must ja valge raamatuvaikus.

Seguneb kõnekeelne ja kirjakeelne väljendumine, enamus lõikudest/katketest lõppeb lööva või eelnevat nulliva nö punchline'ga (kas külm dušš või kerisele leili juurde). Pahelisuse läbimängimine ja selle klišeelisus. Tekst ei imiteeri üksüheselt tegelikkust, ta on rekonstrueeritud – puhttehniliselt vaadates kasvõi otsekõnes esinevad jutumärkide ja sulgudega laused, “Sina” ja “Teie” kasutamine jms. Kui eelnevalt sai mainitud kõnekeelsust, siis tegelikult on see osa ilukõnelisusest, tegelased on kui maskid; vanamoeliselt võiks öelda, et kasutatakse võõrandumisefekti. Mäng autoriga, mõned metafiktsioonilised viited (nt lk 98). Mõneti jankausilik literatuurne tekst. Peale 108. lk hakkab senine tekst (teksti moodustamine) nagu lagunema, aga see ehk illustreerib tegelaste murenemist. Samas tundub lõpu lagunemine olevat natuke sulest imetud, autoril on kadunud nagu pind jalge alt.

Sisutühi märkus õppelaenu ja enesetapu teemal (lk 75) – minu teada õppelaen kustutatakse laenuvõtja surma puhul, mitte et see jääks käendajate tasuda. Mida see ütleb tegelikult Noora kohta? Kas on rumal tütarlaps või üks järjekordne drama queen. Hea küll, see on lihtsalt üks sisutühi märkus.
Lugesin telekava, ja seal oli juttu "Kodu keset linna" uuest hooajast. Kas on võimalik tõmmata paralleele kodukesetlinna-Krisi ja homefucking-Krisi vahel- peale selle, et sama näitleja osaleb neis projektides? Ei tea, pole seriaali vaadanud.

Kunstivõhikuna ei oska raamatu fotosid muud moodi kommenteerida kui et mõned pildid on head – lk 11, 23, 45, 48-49, 65, 83, 85 (heh, jälle jäänud imetlema ennekõike naiste ilu).

moori kogutud ajaleheviited
simulaakrum
ulmeguru
ekspress
lugemissoovitus
raamatumaailm
trakyllmaprokastineerinj2lle

Heidi Aadma (Looming 2009/4)
"Omaette fenomen läinud aasta teatripildis on Kris Moori „Homefucking is killing prostitution”, mis tõstis Von Krahli teatri algupärase näite kir janduse preemiakandidaatide sekka („uuenduslik lähenemine tekstuaal susele”). Moori tekstis räägitakse „inimsuhetest, armastusest ja psühho analüüsist”. Psühhoanalüütik analüüsib oma sõpra Krisi ja tema uut ar­mastust Noorat. Analüüs lõhub kõik suhted Noora ja ta abikaasa Peetri ning ka armukese Krisi vahel. Nii kirjeldati meedias Von Krahli teatri la vastust, kuid esietendusel selgus, et tegelikult ollakse ainukordsel raa matuesitlusel. Vastupidiselt Eesti Draamateatri näidendisarjale, mis annab vaatajale võimaluse laval nähtut mälupildis pärast etendust taas tada, tõmbab „Homefucking is killing prostitution” lugeja mõtteilma, kus tema peas luuakse iseoma lavastus, milles Erki Lauri tehtud fotod jäävad terviku muutumatuteks visuaalseteks sõlmpunktideks. Fotoalbumi formaati raamatus vahelduvad miniatuursed dia- ja monoloogid must val gete ülesvõtetega teksti põhjal tehtud lavastusest, mida keegi näinud ei ole. Von Krahli teatri raamat-etenduse loomisel sooritati kõik lavastuse juurde kuuluvad välispidised rituaalid alates esmast vastuvõttu mõjutavast reklaamikampaaniast ja arvustustest ning lõpetades näitlejate kummar damisega aplausi saatel. Ära jäeti vaid „tülikas inimlik kontakt publikuga”, nagu Peeter Jalakas oma sotsiaalse ja poliitilise piire kompavas esietendus kõnes teatrilavalt kinnitas. Eestis harvaesineva ühiskonnakriitilise teatri puhul peab möönma, et enamasti see ei lähtu ega tarvitsegi lähtuda pel galt valmistekstist. Sotsiaalsus — kommunikatsioon ja kõnetamine — peaks olema teatri (kirjanduse? kujutava kunsti?) hoiak ning avatud olemisviis, mitte krüptiline näidendisse põimitud sõnum."

Kommentaare ei ole: