30 august, 2009

Feodor / Fjodor Dostojevski – Kuritöö ja karistus II (1929/1987)(numero uno) ja kolmonen

IV
“Asja peasisu oli ta oma mõttes otsustanud.” (a53) - “Sisuliselt oli ta küsimuse oma peas juba lõplikult otsustanud: /-/” (b41)

“/-/, millest sa minuga mõtled rääkida; /-/” (a54) - “/-/ millest sa minuga mõtled nii palju rääkida; /-/” (b41)

“Kas räägiti kõik sõnad otseteed ja varjamata /-/” (a54) - “Kas räägiti kõik sõnad avameelselt ja varjamata /-/” (b42)

“/-/: emale tundus ta käredana, pisut, ja naiivne emake ronis kohe oma tähendustega Dunjakese juurde. See aga, iseenesestki mõista, “vastas pahaselt”.” (a54) - “/-/: emale tundus ta pisut käredana ja naiivne emake läks kohe oma tähendustega Dunjakese juurde. Too aga iseenesestki mõista sai pahaseks, “vastas tusaselt”.” (b42)

“Kurjus tõusis temas ikka tugevamini ja tugevamini /-/” (a55) - “Viha pulbitses temas ikka tugevamini ja tugevamini /-/” (b42)

“/-/, kraami võttis oma toimetada, /-/” (a55) - “/-/, võttis enda peale kraami edasitoimetamise, /-/” (b42)

“/-/, palkavad matsikese, kel roguskiga kaetud vanker /-/” (a55) - “/-/, palkavad talumehe, kel on roguskiga kaetud vanker /-/” (b42)

“Ja pealegi rahul, rahul!” (a55) - “Ja pealegi on nad väga rahul!” (b42)

“/-/, mitte kopika konkimine, /-/” (a55) - “/-/, mitte kopika korjamine, /-/” (b43)

“/-/: “Ise, tähendab, loobun.”” (a56) - “/-/: “Ma ise loobun.”” (b43)

“Hoia taskuid!” (a56) - “Võta näpust!” (b43)

1929 puudub: “Seda ma teadsin. Ma teadsin seda juba kaks ja pool aastat tagasi. Sellest ajast peale olen kaks ja pool aastat mõelnud sellele, et “Dunjake suudab nii mõndagi välja kannatada”.” (b43)

“Svidrigailovid on rasked!” (a57) - “Svidrigailoveid on raske taluda!” (b44)

“Ja kuigi härra Lužin oleks ainult puhtast kullast või ainsast briljandist, ka siis ei oleks ta nõus tema seaduslikuks sohinaiseks hakkama!” (a57) - “Ja kuigi härra Lužin oleks puhtast kullast või briljandist, ka siis ei oleks ta nõus tema seaduslikuks liignaiseks hakkama!” (b44)

“Veel enam, selleks mõtleme erilise nupuka väitestiku, /-/” (a58) - “Veel enam, selleks mõtleme välja oma kasuistika, /-/” (b44)

“/-/, võib ta ülikoolis ülal pidada, kontoris äriosanikuks tõsta, kogu tema saatuse kindlustada; /-/” (a58) - “/-/, et ta saaks ülikoolis käia, tõusta kontoris äriosanikuks, kindlustada kogu oma karjääri; /-/” (b44)

“Noh, kuis siis niisugusele esimesele pojale mitte tütart ohvriks tuua!” (a58) - “Noh, kuidas siis niisugusele esiklapsele mitte tütart ohvriks tuua!” (b44-45)

“/-/, kuni seisab maailm!” (a58) - “/-/kuni püsib maailm!” (b45)

“Kas jõud käib üle?” (a58) - “Kas on jõukohane?” (b45)

“Kas pole nõnda, eks?” (a58) - “Kas pole nõnda, mis?” (b45)

“Kas mõistate, et Lužini puhtus pole midagi muud kui on Sonjakese puhtus, /-/” (a58) - “Kas mõistate, et Lužini puhtus on samasugune kui Sonjakese puhtus, /-/” (b45)

“Noh, aga kui pärast käib üle jõu, kas kahetsete?” (a59) - “Kui pärast käib üle jõu, kas kahetsete?” (b45)

“Aga mis saab siis emaga?” (a59) - “Kuid mis saab siis emast?” (b45)

“Ma ei mõista seda!” (a59) - “Ma ei võta seda vastu!” (b45)

“Aga missugune õigus sul selleks on?” (a59) - “Missugune õigus on sul selleks?” (b45)

“Kuid kümne aasta jooksul jõuab su ema pearätikuist pimedaks jääda, /-/” (a59) - “Kuid kümne aasta jooksul jõuab su ema pearätikute tegemisest pimedaks jääda, /-/” (b45)

“ - sõnakuulelikult saatusele, nagu ta on, alluma alatiseks, /-/” (a60) - “ “Sõnakuulelikult alluma saatusele, nii nagu ta on, alluma alatiseks, /-/” (b46)

“/-/, ta tundis ette, /-/” (a60) - “/-/, ta aimas ette, /-/” (b46)

“/-/ ja silmis läks mustaks.” (a60) - “/-/ ja silmade ees läks mustaks.” (b46)

“/-/; ise oli ta aga sel silmapilgul K. puiesteel.” (a60) - “/-/; ta viibis sel hetkel K. puiesteel.” (b46)

“Pinki otsides nägi ta sammu kakskümmend enda ees naisterahva minevat, kuid alguses ei pannud ta seda lähemalt tähele, nagu ei vaadelnud ta teisigi asju, mis temast mööda vilksatasid.” (a61) - “Pinki otsides nägi ta umbes kahekümne sammu kaugusel enda ees naisterahvast minevat. Algul polnud ta teda tähele pannud, nagu ta ei vaadelnud teisigi asju, mis temast mööda vilksatasid.” (b46)

“Kuid minevas naisterahvas oli midagi nii imelikku /-/” (a61) - “Kuid tema ees minevas naisterahvas oli midagi nii imelikku /-/” (b47)

“Esiteks – tüdruk oli nähtavasti üsna nooruke ja läks valitsevas kuumuses palja peaga, ilma varju ja kinnasteta, kuidagi naeruväärselt kätega veheldes.” (a61) - “Esiteks – tüdruk oli nähtavasti üsna nooruke ja läks sellises kuumuses palja peaga, ilma päikesevarjuta ja kinnasteta, kuidagi veidralt kätega vehkides.” (b47)

“Lõpuks, tüdruk ise astus lõdvalt, /-/” (a61) - “Kõigele lisaks tüdruk ise astus lõdvalt, /-/” (b47)

“/-/, ja kui see oli sinna saabunud, langes ta pingile, selle nurka, laskis pea seljatagusele ja sulges silmad, /-/” (a61) - “/-/, parajasti kui see istus pingile, ühte nurka, toetas pea seljatoele ja sulges silmad, /-/” (b47)

“Imelik ja metsik oli niisugust nähtust vaadata.” (a61) - “Imelik ja võigas oli niisugust nähtust vaadata.” (b47)

“/-/, ühe jala tõstis ta teise peale ja paljastas teda selle juures kaugelt rohkem kui sünnis, /-/” (a61) - “/-/; ta tõstis ühe jala teise peale ja paljastas seejuures jalga kaugelt rohkem, kui on sünnis, /-/” (b47)

“/-/, vaid seisis kaheldes tema ees.” (a62) - “/-/, vaid seisis kõheldes tema ees.” (b47)

“/-/, veripunane, piimvalge, roosad huuled ja vuntsid /-/” (a62) - “/-/, punaste põskedega ja roosade huultega, vuntsidega, /-/” (b47)

“Raskolnikov sai hirmus vihaseks, tal tõusis äkki tahtmine seda moehalpi kuidagi haavata.” (a62) - “Raskolnikov sai vihaseks, tal tõusis äkki tahtmine seda moealpi kuidagi solvata.” (b47-48)

“Hei, Svidrigailov!” (a62) - “Kuulge, teie, Svidrigailov!” (b48)

“/-/, kortsutas kulmu ja imestas kõrgilt.” (a62) - “/-/, kulmu kortsutades ja avaldas kõrgilt oma imestust.” (b48)

“/-/ - nende vahel seisis kordnik.” (a62) - “/-/ - nende vahel seisis politseinik.” (b48)

“/-/: kes teda teab, millistest ta on, /-/” (a63) - “/-/: kes seda teab, kes ta on, /-/” (b48)

“/-/ ja teda ära näpata, /-/” (a63) - “/-/ ja teda endaga kaasa meelitada, /-/” (b48)

“Mina ise nägin, kuidas ta teda silmas pidas, /-/, ainult mina oli talle tüliks, /-/” (a63) - “Mina ise nägin, kuidas see moenarr teda silmas pidas, /-/, kuid mina segasin teda /-/” (b48)

“/-/, nagu keeraks ta paberossi... Kuidas teha, et tüdrukut mitte temale anda?” (a63) - “/-/, nagu keerutaks käes paberossi... Mis teha, et ta tüdrukut mitte endale ei saaks?” (b49)

“/-/ ja tema näojoontes avaldus tõsine kaastundmus.” (a63) - “/-/, ja tema näos avaldus tõsine kaastunne.” (b49)

“ - Ah, kui kahju! ütles ta pead kõngutades, - alles sootuks nagu laps teine.” (a64) - “ “Ah, kui kahju!” ütles ta pead vangutades. “Alles täiesti laps teine.” (b49)

“/-/ (ta kobas käega taskust otsida ja tõi kakskümmend kopikat nähtavale; /-/” (a64) - “(ta kobas käega taskus ja võttis sealt kakskümmend kopikat, /-/” (b49)

“/-/ ja tegi jällegi käega tõrjuva liigutuse.” (a64) - “/-/ ja lükkas jällegi tõrjuvalt käega.” (b49)

“Peast võib teada, /-/” (a65) - “On läbi näha, /-/” (b50)

“/-/ hüüdis ta vurrumehele järele.” (a65) - “/-/ hüüdis ta vuntsidega mehele järele.” (b50)

“ - E-eh! lausus kroonumees käega lüües /-/” (a66) - “ “Ahah!” lausus politseinik käega lüües /-/” (b50)

“Esiteks virutab teda, siis annab ehk vitsu, /-/” (a66) - “Esiteks virutab talle paar tulist, siis annab ehk vitsu, /-/” (b51)

“Pärast seda varsti haigemaja (see sünnib ikka nendega, /-/” (a66) - “Pärast seda läheb haiglasse (nii juhtub ikka nendega, /-/” (b51)

“Öeldakse: protsent, tähendab, pole vaja ärevaks saada.” (a67) - “Öeldakse: protsent, tähendab, pole vaja rahutuks minna.” (b51)

“Ta imestas. Rasumihin oli üks tema endistest seltsimeestest ülikoolis.” (a67) - “Ta imestas enda üle. Razumihhin oli üks tema endistest ülikoolikaaslastest.” (b51)

“/-/, võõrastas kõiki, /-/” (a67) - “/-/, hoidus kõigist kõrvale, /-/” (b51)

“Siiski, varsti jäid ka teised ise kõik temast eemale.” (a67) - “Ja nii jäid varsti ka teised ise temast eemale.” (b51)

“Mõnedele seltsimeestele tundus, /-/” (a67) - “Mõnedele ülikoolikaaslastele tundus, /-/” (b52)

“Kuid Rasumihiniga käis ta läbi, s.t. mitte just seda, vaid oli temaga siiski avalikum ja jutukam.” (a68) - “Kuid Razumihhiniga käis ta millegipärast läbi, ja kuigi nende vahele ei siginenud erilist sõprust, oli ta tema suhtes siiski avameelsem ja jutukam.” (b52)

“Ometi peitus selle lihtsuse varjul niihästi sügavus kui ka eneseväärtus. Tema paremad seltsimehed said sellest aru ja armastasid teda. Ta polnud sugugi rumal, ehk küll tõepoolest mõnikord kohmakas.” (a68) - “Selle lihtsuse varjul peitusid niihästi hingesügavus kui ka eneseväärtus. Ta paremad sõbrad said sellest aru ja kõik armastasid teda. Ta polnud sugugi rumal, ehkki tõepoolest mõnikord lihtsameelne.” (b52)

“Mõnikord märatses ta ja tal oli rammumehe kuulsus. Ükskord öösi, hulgakesi, virutas ta kordniku, kes versokit kaksteist pikk, ainsa hoobiga maha. Juua võis ta lõpmata, kuid võis ka üsna ilma selleta olla; mõnikord hullas võimatult, kuid võis ka mitte põrmugi hullata.” (a68) - “Mõnikord mürgeldas ta ja tal oli jõumehe kuulsus. Ükskord öösi, kui noormehed hulgakesi jalutasid, virutas ta politseiniku ainsa hoobiga maha. Juua võis ta lõpmatult, kuid võis ka ilma selleta olla, mõnikord tegi ta hulle tempe, kuid võis ka neid mitte teha.” (b52)

“/-/ ja et nähtavasti mingisugused halvad olud ei suutnud teda maha rõhuda. Tema võis kas või katust korterina tarvitada, /-/” (a68) - “/-/ ja et nähtavasti mingisugused ebaõnnestumised ei oleks suutnud teda maha rõhuda. Tema oleks võinud kas või katusel elada, /-/” (b52)

“Tema teadis arvamata hulga allikaid, kust ta võis ammutada, iseenesestki mõista tööga.” (a68) - “Ta oli väga vaene ja pidas ise ennast ülal, muretsedes kuidagi tööga raha.” (b52)

“/-/, sest kõigest jõust tõttas ta oma olukorda parandama, et võimalik oleks õppimist jätkata.” (a68) - “/-/, sest ta oli juba astunud energilisi samme, et oma olukorda parandada, et võimaliks oleks õppimist jätkata.” (b52)

“Ükskord, kuus kuud tagasi, pidid nad uulitsal kohtama, /-/” (a68) - “Ükskord, kaks kuud tagasi, oleksid nad tänaval peaaegu kohtunud, /-/” (b52)

V
“/-/; rahutult otsis ta selles nähtavasti kõige harilikumas sammus mingit kurjakuulutavat mõtet.” (a69) - “/-/; rahutult otsis ta selles näilikult kõige harilikumas sammus enesele mingit halvaendelist mõtet.” (b53)

“/-/, peaaegu iseenesest tuli talle väga kauase arutamise järel imeveider mõte pähe.” (a69) - “/-/, peaaegu iseenesest, tuli talle väga kauase arutamise järel veider mõte pähe.” (b53)

“Ja äkki tuli ta meelemärkusele.” (a69) - “Ja äkki ta toibus.” (b53)

“/-/ - aga kas siis see sünnib? Sünnib see tõesti?” (a69) - “/-/ “aga kas see siis toimub? Toimub see tõesti?”” (b53)

“Ergulin värin muutus kehas mingisuguseks palavikuliseks; /-/” (a70) - “Närviline värin muutus kehas nagu palavikuliseks; /-/” (b53)

“/-/ ja nagu jõudu pingutades hakkas ta vastutulevaid asju silmitsema, otsides selles nagu suuremat lahutust, kuid see õnnestus tal halvasti, ja iga silmapilk langes ta uuesti mõtteisse.” (a70) - “/-/ ja nagu jõudu pingutades, hakkas ta tee ääres olevaid esemeid silmitsema, otsides selles nagu suuremat meelelahutust, kuid see õnnestus tal halvasti, ikka ja jälle langes ta mõtteisse.” (b53)

“/-/ ja päratu suurte pitsitavate ning rõhuvate majadega.” (a70) - “/-/ ja päratu suurte ahistavate ning rõhuvate majadega.” (b54)

“Kohtasid teda ka toredad kalessid, /-/” (a70) - “Talle tulid vastu ka toredad kalessid, /-/” (b54)

“/-/: leidus kopikat kolmkümmend: /-/” (a70) - “/-/: oli ligemale kolmkümmend kopikat.” (b54)

“Söögimajja sisse astunud võttis ta klaasi napsi /-/” (a70) - “Söögimajja sisse astunud, võttis ta pitsi viina /-/” (b53)

“Juba ammugi polnud ta napsi joonud ja sellepärast mõjus see silmapilk, olgugi et ta ainult ühe klaasikese jõi.” (a70-71) - “Juba ammugi polnud ta viina pruukinud ja sellepärast hakkas see kohe pähe, olgugi et ta ainult ühe pitsklaasitäie oli joonud.” (b54)

“Niisugused unenäod, haiglased unenäod, /-/” (a71) - “Niisugused haiglased unenäod /-/” (b54)

“Raskolnikov nägi hirmust und. Ta nägi oma lapsepõlve, nende kodulinnas.” (a71) - “Raskolnikov nägi hirmsat und. Ta nägi oma lapsepõlve oma kodulinnas.” (b54)

“Ilm on tumedavõitu, /-/, nagu ta tema mälestises alal hoidunud: /-/” (a71) - “Ilm on pimedavõitu, /-/, nagu ta tema mälestuses on säilinud: /-/” (b55)

“/-/, mustendab metsatutt.” (a71) - “/-/, mustendab metsatukk.” (b55)

“/-/ ning riieldi nii sagedasti; /-/” (a71) - “/-/ ning nii sageli kakeldi, /-/” (b55)

“Kõrtsi juurest läheb tee läbi, küladevaheline tee, /-/” (a71) - “Kõrtsi juurest läheb läbi külavahetee, /-/” (b55)

“Vingerdades läheb see tee edasi ja sammu kolmesaja kaugusel käib ta paremalt poolt ümber linna surnuaia. Keset surnuaeda kivikirik, millel roheline kuppel ja kus ta iga aasta korda kaks käis isa ja ema seltsis, /-/” (a71-72) - “Loogeldes läheb tee edasi ja keerab umbes kolmesaja sammu kaugusel paremalt poolt ümber linna surnuaia. Keset surnuaeda on rohelise kupliga kivikirik, kus ta iga aasta oli paar korda käinud isa ja ema seltsis, /-/” (b55)

“Alati võeti siis kaasa riisiputru valgel taldrikul, söögirätikusse mässitult, puder oli aga magus ja rosinatega, mis ristina riisi sisse tipitud.” (a72) - “Alati võeti siis kaasa kutjaad valgel vaagnal, salvrätikusse mässitult, kutjaa oli magus ja rosinatega, mis ristikujuliselt riisi sisse tipitud.” (b55)

“/-/, enamasti ehtepaljaid pühapilte, /-/” (a72) - “/-/, enamjaolt ilma eheteta pühapilte, /-/” (b55)

“/-/, kes suri kuuekuuselt ja keda ta ka sugugi ei tundnud ega mäletanud: /-/” (a72) - “/-/, kes oli surnud kuuekuuselt ja keda ta samuti kunagi näinud ega võinud seetõttu teda mäletada: /-/” (b55)

“/-/ - kari linnanaisterahvaid, talunaisi, /-/; kõrtsi trepi kõrval seisab vanker, kuid imelik vanker.” (a72) - “/-/ - hulk nägusasti rõivastatud linnanaisi, agulieitesid, /-/, aga kõrtsitrepi kõrval seisab imelik vanker.” (b55)

“/-/, kuna tema seda nii haletsevalt, haletsevalt pealt vaatab, peaaegu nutmagi kipub hakkama, /-/” (a73) - “/-/, temal on seda nii hale, nii hale pealt vaadata, peaaegu nuttki kipub peale, /-/” (b56)

“ - Kõrb ajab tingimata juba kahekümne ligi, vennad!” (a73) - “ “Võik ajab tingimata juba kahekümne ligi, sõbrad!”” (b56)

“ - Matvei läks ennist halliga minema, /-/” (a73) - “ “Matvei läks ennist kõrviga minema,”” (b56)
“/-/ naerab hulk.” (a73) - “/-/ naerdakse rahvahulgas.” (b56)

“ - Ärge haletsege, vennad, igaüks piits pihku, olge valmis!” (a73) - “ “Ärge haletsege, sõbrad, igaühel piits pihku, olge valmis!”” (b56)

“Ta on punases puuvillases riides, /-/” (a74) - “Tal on seljas punased puuvillased rõivad, /-/” (b56)

“Kõlab: “noh!”” (a74) - “Kõlab: “Nõõ!”” (b57)

“/-/, vaid sammu käies suudab ta vaevalt, vaevalt liikuda, siblib jalgadega, /-/” (a74) - “/-/ vaid sammu käies suudab ta hädavaevu liikuda, sibab jalgadega, /-/” (b57)

“Löön maha!” (a74) - “Piitsutan ta surnuks!”” (b57)

“ - Papake, papake, hüüab ta isale, - papake, mis nad teevad? Papake, nad peksavad vaest hobust!” (a74) - “ “Taat, taat,” hüüab ta isale, “taat, mis nad teevad? Taat, nad peksavad vaest hobust!”” (b57)

“ - purjus teised, hullavad, lollid, lähme, ära vaata!” (b74) - “ “Purjus teised, hullavad, lollid, ära vaata!”” (b57)

“ - muud midagi.” (a74) - “ “Ega enam midagi.” (b57)

“ - Oled sa ristita või, sina metstont!” (a74) - “ “Oled sa ilma ristita või, sina metslane!”” (b57)

“Minu oma varandus!” (a75) - “Minu oma!” (b57)

“Äkki kõlab naeruvaling ja see katab kõik: /-/” (a75) - “Äkki kõlab naerupuhang see matab kõik enda alla: /-/” (b57)

“Isegi vanamees ei suutnud hoiduda, et mitte naeratada.” (a75) - “Isegi vanamees ei suutnud hoiduda naeratamast.” (b57)

“Igaüks läheb oma küljelt.” (a75) - “Kumbki ise küljelt.” (b57)

“Kõlab metsik laul, kõriseb trumm, saatesalmis vile.” (a75) - “Kõlab metsik laul, põriseb trumm, refräänis lööb kaasa vile.” (b58)

“ - Minu enda varandus! karjub Mikolka ja langetab kõigest jõust aisa." (a76) - ""Minu oma!" karjub Mikolka ja virutab kõigest jõust aisaga." (b58)

" - Langeb tingimata silmapilk, vennad, siin on ta lõpp! karjub rahvahulgast keegi." (a76) - ""Langeb silmapilk, siin on ta lõpp!" karjub üks vaatepildi nautija rahvahulgast." (b58)

"/-/ ja kargab erutatult vankrist." (a76) - "/-/ ja kargab nagu meeletu vankrist." (b58-59)

"Mikolka jääb külje peale seisma ja peksab raudkangiga uisapäisa loomale selga." (a76-77) - "Mikolka jääb kõrvale seisma ja hakkab loomale kangiga huupi selga peksma." (b59)

"/-/ ja sõnad karjatusena pääsevad pitsitatud rinnast." (a77) - "/-/ ja sõnad pääsevad ängistatud rinnast välja karjatusena." (b59)

"Ta võtab isa ümbert kätega kinni, kuid rinnas pitsitab, pitsitab." (a77) - "Poiss võtab isa ümbert kätega kinni, kuid rinnas pitsitab hirmsasti." (b59)

"Ärgates oli ta üleni higine, juuksed higist märjad, rind hingeldas ja hirmunult ajas ta enda üles." (a77) - "Ta ärkas üleni higisena, ka juuksed olid higist märjad, ta hingeldas. Hirmunult ajas ta enda üles." (b59)

"Lehena värises ta seda rääkides." (a78) - "Nagu haavaleht värises ta seda rääkides." (b59)

"/-/, heleda ja punase päikese heledat loojaminekut." (a78) - "/-/, erepunase päikese heledat loojakut." (b60)

“/-/, poodides ja poekestes, /-/” (a79) - “/-/, poodides ja turuputkades, /-/” (b61)

“/-/ oli palju igasuguseid sahkerdajaid ja närakaid.” (a79) - “/-/ oli palju igasuguseid sahkerdajaid ja räbaldunud hulguseid.” (b61)

“See oli Lisaveta Ivanovna või, nagu kõik teda hüüdsid, lihtsalt Lisaveta, sellesama eide, Aljona Ivanovna, noorem õde, kelle juures Raskolnikov eile käis oma uuri pantimas ning proovi tegemas ja kes oli kolleegia registraatori lesk - liiakasuvõtja.” (a80) - “See oli Lizaveta või, nagu kõik teda hüüdsid, lihtsalt Lizaveta, kolleegiumi registraatori lese - liigkasuvõtja Aljona Ivanovna noorem õde. Lizaveta õe juures käiski Raskolnikov eile oma uuri pantimas ning proovi tegemas.” (b61)

“/-/ ja kannatades temalt isegi peksmist.” (a80) - “Ta pidi taluma isegi seda, et õde teda peksis.” (b61)

“Lisavetat äkki nähes valdas Raskolnikovi mingisugune imelik aisting, /-/” (a80) - “Lizavetat nähes valdas Raskolnikovi mingisugune imelik tunne, /-/” (b61)

“/-/ ütles Lisaveta venitavalt ja mõtlikult, /-/” (a80) - “/-/ ütles Lizaveta pikkamisi ja mõtlikult, /-/” (b61)

“/-/ see on minu nõu, /-/” (a80) - “/-/ ma annan teile nõu, /-/” (b62)

“ - Ka teemasina paneme susisema, /-/” (a81) - “ “Ka samovari paneme üles,”” (b62)

“Ta sai teada, äkki, järsku ja sootuks ootamata sai ta teada, /-/” (a81) - “Ta sai järsku ja sootuks ootamatult teada, /-/” (b62)

VI
“/-/ mingisugused iseäralikud mõjud ja ühtelangemised.” (a82) - “/-/ mingisugused iseäralikud mõjud ja kokkusattumused.” (b63)

“Veel talvel teatas temale millalgi jutuajamisel /-/, et ta võiks tarvilisel korral seal asju pantida.” (a82) - “Juba talvel teatas talle ükskord jutuajamisel /-/, et ta võiks siis, kui tal tarvis on, seal asju pantida.” (b63)

“/-/ tema vastu võitmata jälkust, /-/” (a82) - “/-/ tema vastu piiritut jälkust, /-/” (b63)

“Peas otsis pääseteed imelik mõte, /-/” (a82) - “Peas vasardas ühtejärge imelik mõte, /-/” (b63)

“/-/, keda ta sugugi ei tundnud ega mäletanud, /-/” (a83) - “/-/, keda ta polnud varem näinud, /-/” (b63)

“/-/ ühest väga haruldasest muljest /-/” (a83) - “/-/ ühest väga ebatavalisest muljest /-/” (b63)

“/-/, et tarvitseb ainult ühe päeva lunastamisega viibida /-/” (a83) - “/-/, et tarvitseb ainult ühe päeva pandi tähtaega mööda lasta /-/” (b64)

“/-/ - iga silmapilk peksab /-/; ometi on Lisa vähemalt kaheksa versokit pikk.” (a83) - “/-/ - alati peksab /-/, kusjuures Lizaveta on kasvult vähemalt kaks arssinat ja kaheksa verssokit pikk.” (b64)

“/-/ ja oli puhas.” (a84) - “/-/ ja armastas puhtust.” (b64)

“/-/, et Lisaveta oli alatasa raskejalgne.” (a84) - “/-/, et Lizaveta oli alalõpmata rase.” (b64)

“ - Imelikkuse pärast.” (a84) - “ “Sellepärast, et ta on imelik.” (b64)

“ - Pea, ma tahan sulle tõsise küsimuse esitada,” (a85) - “ “Tead, ma tahan sult üht tõsist asja küsida,”” (b65)

“/-/, kas ei kustu üks pisitilluke kuritöö tuhande heateoga?” (a85) - “/-/, kas tuhande heateoga ei hüvita üht pisitillukest kuritööd?” (b65)

“/-/, mis on päästetud mädanemisest ja lagunemisest. Ühe surma tasuks tuhat elu, /-/” (a85) - “/-/, mis on päästetud kõdunemisest ja roiskumisest. Ühe elu eest - tuhanded elud, /-/” (b65)

“Öeldakse: kohusetundmus, südametunnistus, - nende vastu ei taha ma midagi rääkida, /-/” (a85-86) - “Öeldakse: “kohusetunne, südametunnistus”, - ma ei taha midagi öelda kohusetunde ja südametunnistuse vastu - /-/” (b65)

“ - Ei, pea! Mina esitan sinule küsimuse.” (a86) - “ “Ei, oota! Mina küsin sinult.” (b65)

“ - Mõistagi, mitte!” (a86) - “ “Mõistagi, et ei!” (b66)

“Raskolnikov oli haruldases ärevuses.” (a86) - “Raskolnikov oli suures ärevuses.” (b66)

“Heina turult koju saades laskus ta sohvale, ja istus seal terve tunni liikumata. Pimenes; küünalt tal enam ei olnud /-/” (a86) - “Heinaturult koju jõudnud, langes ta sohvale ja istus seal terve tunni liikumatult. Vahepeal ilm pimenes; küünalt tal ei olnud /-/” (b66)

“/-/, ja rusus tema maha.” (a87) - “/-/ ja justkui rõhus ta maha.” (b66)

“Ta magas haruldaselt kaua /-/” (a87) - “Ta magas kaua /-/” (b66)

“/-/, tonkis ta suure vaevaga unest. Teenija tõi talle teed ja leiba. Tee oli jällegi varem joodud ja tema enda kannus.” (a87) - “/-/, tonkis ta suure vaevaga unest üles ja tõi talle teed ja leiba. Tee oli jällegi pära peal keedetud ja teenija enda kannus.” (b66)

“/-/, pöördus oma toakongis ümber ja langes jällegi sohvale.” (a87) - “/-/, kuid pööras end ringi ja langes jällegi sohvale.” (b66)

“/-/ pöördus seina poole.” (a87) - “/-/ pööras end näoga seina poole.” (b67)

“Nastasja tundis end haavatuna /-/” (a87) - “Nastasja solvus /-/” (b67)

“/-/ vahtis põrandale.” (a87) - “/-/ vahtis põrandale maha.” (b67)

“ - Läheksid ometi uulitsalegi, /-/” (a87) - “ “Läheksid ometi väljagi,”” (b67)

“ - Pärast, lausus Raskolnikov nõrgalt - Mine!” (a87) - “ “Pärastpoole,” lausus Raskolnikov nõrgalt. “Mine ära!”” (b67)

“/-/ ja läks toast välja.” (a87) - “/-/ ja lahkus siis toast.” (b67)

“Olid mingisugused unistused, mingisugused imelikud unistused olid tal: näis nagu viibiks ta kusagil Aafrikas, Egiptuses, mingisuguses oaasis. Voor puhkab, rahulikult lamavad kaamelid, /-/” (a88) - “Kõik näis talle viirastusena, mingisuguse imeliku unenäona: kõige sagedamini kerkisid esile pildid, nagu viibiks ta kuskil Aafrikas, Egiptuses, mingisuguses oaasis. Karavan puhkab, kaamelid lamavad rahulikult, /-/” (b67)

“/-/ mööda puhast kallaste sädemetega liiva...” (a88) - “/-/ mööda puhast kuldsete sädemetega liiva...” (b67)

“/-/ ja kuulatas mööda treppi allapoole.” (a88) - “/-/ ja kuulatas, mida tehakse all trepil.” (b67)

“Metsikuna ja imelikuna näis talle, /-/” (a88) - “Kummaline ja imelik näis talle, /-/” (b67)

“See pant polnud sugugi pant, /-/ paksuse poolest umbes hõbedase paberossitoosi taoline.” (a89) - “See pant polnud muuseas sugugi pant, /-/ paksuse poolest umbes hõbedase portsigari taoline.” (b68)

“/-/; pärast seda mässis ta nad korralikult ja eblakalt puhtasse valgesse paberisse /-/” (a90) - “/-/; pärast seda mässis ta nad korralikult, isegi veidi toretsevalt puhtasse valgesse paberisse /-/” (b69)

“/-/, et silmapilgukski vanaeide tähelepanu kõrvaldada paki lahtivõtmisega /-/”(a90) - “/-/, et silmapilgukski vanaeide tähelepanu kõrvale juhtida paki lahtivõtmisega /-/” (b69)

"/-/ - ettevaatlikult, kuulmata, nagu kass." (a90) - "/-/ - ettevaatlikult, vaikselt nagu kass." (b69)

"/-/, ei suutnud ta ometi kunagi uskuda oma mõtete teostumist, kogu see aeg." (a90) - "/-/, ei suutnud ta ometi kogu see aeg mitte silmapilgukski uskuda oma mõtete teostumist." (b69)

"/-/, et Nastasja käis iga silmapilk kodust ära, /-/" (a91) - "/-/, et Nastasja käis sageli kodust ära, /-/" (b69)

"/-/, tarvitses ainult nõutaval silmapilgul /-/" (a91) - "/-/ tarvitses ainult vajalikul silmapilgul /-/" (b69)

"/-/, vajaka leiab olevat, /-/" (a91) - "/-/, selle puudu leiab olevat, /-/" (b70)

"/-/: väidestik oli habemenoana terav ja enam ei leidnud ta endas mingisuguseid vastuvaidlusi." (a91) - "/-/: kasuistika oli habemenoana terav ja enam ei leidnud ta endas mitte mingisuguseid teadlikke vastuväiteid." (b70)

"Nagu oleks ta riietpidi kuhugi masina rataste vahele sattunud ja teda tõmmati alla." (a92) - "Nagu oleks ta rõivastpidi kuhugi masinarataste vahele sattunud ja nagu oleks teda sinna masina vahele tõmmatud." (b70)

"Vähehaaval jõudis ta selles asjas mitmesugustele ja huvitavatele otsustele ja nagu tema arvas, pole peapõhjus kuritööde selgumisel mitte olulises võimatuses kuritööd varjata, /-/" (a92) - "Vähehaaval jõudis ta selles asjas mitmesugustele huvitavatele järeldustele ja nagu ta arvas, pole peapõhjus kuritööde ilmsikstulekul mitte selles, et võimatu on kuritöö jälgi varjata, /-/" (b70)

"Lisame ainult juurde, et tõsiasjalised, puhtolulised raskused mängisid tema mõistuses kõige kõrvalisemat osa." (a93) - "Lisame ainult juurde, et ürituse faktilised, puhtmateriaalsed raskused mängisid tema mõistuses kõige kõrvalisemat osa." (b71)

"/-/, ja nad võidetakse nõutaval ajal kõik, kui ettevõttega üksikasjaliselt ja viimaste peensusteni tuleb tutvuda..." Aga ettevõte ei alanud." (a93) - "/-/, ja nad võidetakse omal ajal kõik, kui ettevõttega üksikasjalikult ja viimse peensuseni tutvuda..." Kuid ettevõte ei nihkunud paigast." (b71)

"Raskolnikovi nähes pöördus ta ümber, jättis pesuriputamise ja vahtis teda tema mööda minnes kogu aja." (a93) - "Näinud Raskolnikovi, pöördus ta ümber, jättis pesuriputamise ja jälgis teda seni, kuni ta mööda läks." (b71)

"Ta oli hirmus jahmatanud!" (a93) - "Ta oli jahmunud." (b71)

"Mispärast, mispärast, mispärast arvasin ma seda kindlasti?" (a93) - "Mispärast, mispärast arvasin ma seda kindlasti?" (b71)

"/-/, otseteed majahoidja pimeda toakongi vastas, mis oli avatud." (a94) - "/-/, otse majahoidja pimeda toapugeriku vastas, mille uks oli avatud." (b72)

"Juhuslikult ühe silmaga poekesse vaadates, nägi ta, et seinakell näitab seal juba kümme minutit kaheksa peal. Pidi tõttama, /-/" (a94) - "Juhuslikult ühe silmaga poodi vaadates nägi ta, pilku seinakellale heites, et see oli juba kümme minutit seitse läbi. Oli tarvis rutata, /-/" (b72)

"Teda huvitasid sel silmapilgul mingisugused kõrvalised mõtted, /-/" (a94) - "Ta mõtles sel silmapilgul mingisugustele kõrvalistele asjadele, /-/" (b72)

"/-/ kippus teda isegi väga huvitama tugevate purskkaevude ehitamise mõte ja arutus sellest, /-/" (a95) - "/-/ kippus teda isegi väga huvitama suurte purskkaevude ehitamise mõte ja ta arutas mõttes sellest, /-/" (b72)

"/-/ - kõigis suurtes linnades elama ja asuma just neis linnajagudes, kus pole aedu ega purskkaeve, vaid kus on pori ja hais ning igasugune roojus?" (a95) - "/-/ - kõigis suurtes linnades elama just neis linnajagudes, kus pole aedu ega purskkaeve, vaid kus on pori ja hais ning igasugune jälkus?" (b73)

"/-/ ja silmapilguks sai ta meelemärkuse tagasi: /-/" (a95) - "/-/ ja silmapilguks tuli ta meelemõistusele tagasi: /-/" (b73)

"/-/, keda surmanuhtlusele viiakse, /-/" (a95) - "/-/, keda hukkamisele viiakse, /-/" (b73)

"Kuid ta ei andnud endale vastust ja hakkas vanaeide korterisse kuulatama: surmavaikus." (a96) - "Kuid ta ei vastanud oma mõttele ja hakkas vanaeide korteri ukse taga kuulatama: surmavaikus." (b73)

3 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Tänan Sind, et selle ära tegid!
Olen sellise võimaluse peale ainult mõelnud ;))

kolm ütles ...

Mingil juhul ei luba, et terve raamatu läbi hekseldan... Kes soovib, võib jätkata.

Tegelt huvitab, et juttu on olnud sellest, et esmatrükis olevat lühendatud; seni kohanud vaid üht kohta, kus 2-3 lauset puudu.

Valdo ütles ...

aivar kulli asjatundmise põhjal otsustades tuleks teha sama töö ka "kevade" puhul ette võtta