24 september, 2009

Feodor / Fjodor Dostojevski – Kuritöö ja karistus IV (1929/1987)Peaks üle vaatama ka Aaviku ja Paiveli tõlgitud "Roim ja karistuse" katkendid (sarjas "Hirmu ja õuduse jutud" XXIII), ent pole õnnestunud seda trükist kätte saada.

Viited "Kuritöö ja karistuse" teistele osadele esimeses postituses.

::::::::::::::::

III
"Siiski, ta polnud kogu oma haiguse aeg mitte päris meelemärkuseta: see oli palavikuline seisukord, ühes jampsimise ja poolteadvusega." (a147) - "Siiski, ta polnud kogu oma haiguse aeg mitte päris teadvuseta: see oli palavikuseisund ühes sonimise ja poolteadvusega." (b113)

"/-/; ähvardavad teda, räägivad isekeskis milleski kokku, naeravad ja osutavad teda." (a147) - "/-/; teda ähvrardatakse, räägitakse isekeskis milleski kokku, naerdakse ja osatatakse." (b113)

"Kuid selle - selle unustas ta täiesti; /-/: et ta midagi unustanud, /-/, väljakannatamatusse hirmu." (a147) - "Kuid selle unustas ta täiesti; /-/: et tal on midagi meelest läinud, /-/, väljakannatamatu hirmu küüsi." (b113)

"See sündis hommikul kell kümme. Sel tunnil, selge ilmaga, liikus päike alati pika heleda vöödina /-/" (a147) - "See juhtus hommikul kell kümme. Oli selge ilm ja päike liikus nagu alati pika heleda vöödina /-/" (b113)

"/-/, välimuse poolest mingisugune artelnik." (a148) - "/-/, välimuse poolest mingisugune kontoriametnik." (b113)

"Ennäe merekajutit, /-/, aga hüütakse ka korteriks! Sina aga, vennas, ärkasid üles?" (a148) - "Ennäe laevakajutit, /-/, aga nimetatakse ka korteriks! Ah sina, sõber, ärkasid üles?" (b114)

"/-/, nagu mind kõik ülendavad, /-/" (a148) - "/-/, nagu mind kõik kutsuvad, /-/" (b114)

"Olge heaks, istuge siia toolile; /-/" (a148) - "Olge head, võtke siis istet." (b114)

"/-/ - kuidagi on ta pähe löönud või..." (a149) - "/-/ - olevat kuidagi pähe löönud või..." (b114)

"/-/ - ehk seletaksite oma vajaduse?" (a149) - "/-/ "ehk seletaksite, mis asi teil on?" (b114)

"/-/, ja sellega seletasime meie asja ära." (a149) - "/-/, kellele me seletasime asja ära." (b114)

"/-/, et see oli tunaeile, eks." (a149) - "/-/, et see oli tunaeile." (b114)

"/-/, juba mitu korda kuulnud, /-/" (a149) - "/-/, juba korduvalt kuulnud, /-/" (b115)

"/-/ teie ema palvel endisel kombel selle kohta sõna saanud." (a149) - "/-/ teie ema palvel niisugusel kombel selle kohta sõna saanud." (b115)

"Kuidas siis mitte arusaamises?" (a149) - "Kuidas siis mitte aru juures." (b115)

"Mis minu arvamust nüüd." (a150) - "Mis minul arvata nüüd." (b115)

"Raamat, see siin." (a150) - "Raamat on siin." (b115)

"/-/; läigita talle, Raskolnikov, /-/" (a150) - "/-/; viska allkiri alla, Raskolnikov, /-/" (b115)

"Rahustuge, olge head, seda teeb ta jällegi niisama... Siiski, temaga sünnib see ka ilmsi..." (a150) - "Rahustuge, olge head, seda teeb ta niisama... jällegi sonib. Muide, temaga sünnib see ka ilmsi." (b115)

"Aga ma võiksin ka teine kord." (a150) - "Ma võiksin ka teine kord tulla." (b115)

"Aga kas nüüd süüa tahad, vennas?" (a151) - "Kas nüüd süüa tahad?" (b116)

""Kartulitega ja riisitanguga?" "Kartuli ja tanguga."" (a151) - "Kartulitega ja riisiga?" "Kartuli ja riisiga."" (b116)

"Vinna suppi ja anna ka teed." (a151) - "Too supp siis ja anna ka teed." (b116)

"/-/, et silmapilk tuleb ka tee." (a151) - "/-/, et kohe toob ka tee." (b116)

"Raskolnikov vahtis metsikult ja tungivalt." (a151) - "Raskolnikov vahtis ikka metsiku pilguga ja tungivalt." (b116)

"Villi ruttu teed, /-/. Ka õlleke on siin!" (a152) - "Too ruttu teed, /-/. Ka õlu on siin." (b116)

"Mina, vennas Rodja, söön nüüd iga päev siin nõnda lõunat, /-/, kõigest hingest mind austab." (a152) - "Mina, sõber Rodja, söön nüüd iga päev siin teie pool lõunat, /-/. Ta austab mind kõigest hingest." (b117)

"Nastenka, õlut tahad?" (a152) - "Nastenka, kas sa õlut tahad?" (b117)

"Silmapilk toimetas Rasumihin kõik, /-/" (a152) - "Silmapilk toimetas Razumihhin kõik, mis vaja: /-/" (b117)

"/-/, kuna ta jällegi vahet pidamata ja iseäranis hoolega lusika peale puhus, /-/" (a152) - "/-/, kusjuures ise jällegi vahetpidamata ja eriti hoolega lusika peale puhus, /-/" (b117)

"Raskolnikov vaikis ega pannud vastu, /-/" (a152) - "Raskolnikov vaikis ega tõrkunud vastu, /-/" (b117)

"/-/ ja kurnates omale teed "läbi suhkru" suhu." (a153) - "/-/ ja rüübates teed "läbi suhkru" suhu." (b117)

"Vaata, Rodja, sinu selja taga sündis siin terve lugu. Kui sa minu juurest tol korral nii võrukaelselt putku pistsid /-/" (a153) - "Vaata, Rodja, sinu seljataga leidis siin aset terve romaan. Kui sa tol korral minu juurest nagu võrukael putku pistsid /-/" (b117)

"Küll mina käisin ja käisin, küsisin ja küsisin." (a153) - "Küll käisin ja käisin, küsisin ja küsisin." (b118)

"/-/; siiski, ma polnud teda kunagi mäletanud, sest ma polnud teda kunagi teadnud." (a153) - "/-/; ah jaa, mitte unustanud, sest ma polnud teda kunagi teadnudki." (b118)

"/-/ - kuidas mõnikord kõlas võib eksida!" (a153) - "/-/ - kuidas mõnikord nimega võib eksida!" (b118)

"Noh, kes kõike jõuab jutustada." (a153) - "Noh, kes kõike jõuab ära rääkida." (b118)

"/-/; kõigega, va vennas, kõigiga, tean kõik; /-/, siinse kontori kirjatoimetajaga, /-/" (a153-154) - "/-/; kõigega, va vennas, tean kõik; /-/, siinse politseijaoskonna asjaajajaga, /-/" (b118)

"Ah sind peni küll!" (a154) - "Ah sind, kutsikat, küll!" (b118)

"/-/, kui naeru oli jätnud." (a154) - "/-/, kui oli naermise lõpetanud." (b118)

"Nii siis, veli, et mitte tühja rääkida: /-/" (a154) - "Niisiis, et mitte tühja rääkida: /-/" (b118)

"Mina, va vennas, ei uskunud kuidagi, et tema oleks niisugune... kenake... aa?" (a154) - "Mina, kulla sõber, poleks kuidagi uskunud, et tema on niisugune... amüsantne.... aah?" (b118)

"Raskolnikov vaikis, ehk ta küll üürikesekski ei saanud oma ärevat pilku temast lahti kiskuda, /-/" (a154) - "Raskolnikov vaikis, ehk ta küll viivukski ei saanud oma ärevat pilku Razumihhinist lahti kiskuda, /-/" (b118)

"/-/, kellele see kõnelus nähtavasti ütlemata õndsust valmistas." (a154) - "/-/, kes kogu selle kõneluse ajal oli mingisuguses äraseletamatus õnnejoovastuses." (b118)

"Temaga poleks pidanud mitte nõnda." (a154) - "Temaga poleks pidanud mitte nõnda toimima." (b119)

"/-/, et see on õrn keeleke /-/" (a155) - "/-/, et see asi on nagu mõni õrn pillikeel /-/" (b119)

"Sootuks, sootuks üllatav iseloom! Mina, va vennas, kaotan osalt pea, tõepoolest..." (a155) - "Täitsa, täitsa üllatav iseloom! Mina kaotan osalt pea, tõepoolest..." (b119)

"/-/, ainult tema, nähes, et sina pole enam üliõpilane ja oled ilma tundide ja riieteta ja mõtteta on temal sinuga pärast preili surma kui sugulasega ümber käia, ehmus ära: kuna aga sina omalt poolt nina nurka pistsid ja mida endist enam alal ei hoidnud, /-/" (a155) - "/-/, ainult et tema ehmatas ära, nähes, et sina pole enam üliõpilane ja et sul pole enam tunde ega ülikonda, ja et temal pole mõtet sinuga pärast preili surma kui sugulasega ümber käia; kuna aga sina omamoodi peitu pugesid ja millelegi endist viisi enam kaasa ei löönud, /-/" (b119)

"Seda tegin alatuse tõttu... Ema palub ise minult peaaegu armuandeid... /-/" (a155) - "Seda rääkisin rumalast peast... Ema ise on sellises olukorras, et palub peaaegu armuande... /-/" (b119)

"Seda tegid sina mõistlikult." (a155) - "Seda tegid sa arukalt." (b119)

"Mis sa enesest nihutad? Mina, va vennas, tunnen kõik su kooruvahed viimase peensuseni, /-/, mina aga räägin armastuses... Nii see on: aus ja tundlik inimene puistab oma südant, kuid asjalik inimene kuulab ja sööb, pärast aga sööb ära. Nõnda andiski ta selle vekslikese maksu ettekäändel Tšebarovile ja see nõudis kohe vormiliselt, ei kõhelnud." (a156) - "Mis sa niheled? Mina, va vennas, tunnen nüüd sind läbi-lõhki, /-/, mina aga räägin armastuse tõttu... Nii see on: aus ja tundeline inimene puistab oma südant, asjalik inimene aga sööb ja kuulab ja pärast pistab nahka. Nõnda andiski ta selle veksli maksu ettekäändel Tšebarovile, kes kohe kõhklematult asjale seadusliku käigu andis." (b120)

"/-/, ka voolu lasta, kuid seks ajaks tekkis meil Pašenkaga kokkukõla, /-/" (a156) - "/-/, ka veidi ärritada, kuid selleks ajaks hakkas meil Pašenkaga klappima, /-/" (b120)

"Mina, va vennas, hakkasin sinu eest käemeheks, kas kuuled?" (a156) - "Mina seisin sinu eest, kas kuuled?" (b120)

"/-/ ning siin on mul au teda sulle esitada - /-/" (a156) - "/-/ ning siin on mul au seda sulle üle anda - /-/" (b120)

"/-/ ja sõna lausumata pöördus ta siis seina poole." (a156) - "/-/ ja pöördus siis sõna lausumata näoga seina poole." (b120)

"Mina, ja mõnikord sattusid hullustussegi, iseäranis kui ma Samjotovi siia tõin." (a157) - "Mina jah, ja mõnikord sattusid sa hullustusehoogu, eriti kui ma Zametovi siia tõin." (b120)

"Miks sa ärevusse satud?" (a157) - "Miks sa ärritud?" (b120)

"Tubli poiss teine, vennas, imeline.../-/" (a157) - "Tubli poiss teine, väga tore..." (b120)

"Ehee! Millest jampsisid? Teadagi, millest jampsitakse... Noh, vennas, nüüd ei või enam aega raisata, tööle." (a157) - "Ohoo! Millest? Teadagi, millest sonitakse... Noh, sõber, nüüd ei või enam aega raisata, tuleb tööle hakata." (b121)

"Kardad sa mõne saladuse tõttu või?" (a157) - "Kas sul on mingi saladus või, mille pärast kardad?" (b121)

"Ja peale selle tundsite oma soki vastu väga suurt huvi, väga! Kaebasite: andke aga sokk siia ja muud midagi." (a157) - "Ja peale selle tundsid oma soki vastu väga suurt huvi, isegi väga! Kaebasid: andke sokk siia ja muud midagi." (b121)

"Ja veel palusite pükstele narmaid ning kui pisarlikult!" (a157) - "Ja veel palusid pükstele narmaid ning kui härdalt!" (b121)

"/-/, ehk küll selletagi peaks ta juba ammu siin olema, /-/" (a158) - "/-/, ehkki ta ilma teatamatagi peaks juba ammu siin olema, /-/" (b121)

"Teie aga, Nastjake, käige minu äraolekul sagedamini vaatamas, joogi või millegi muu pärast, mis võidaks soovida." (a158) - "Teie, Nastjake, käige minu äraolekul teda sagedamini vaatamas, joogi või millegi muu pärast, mille järgi võib soov tulla..." (b121)

"/-/, kuid ei läbenud ja jooksis ise ka alla." (b158) - "/-/, kuid jooksis läbematult kohe ka ise alla." (b121)

"/-/, et ta on Rasumihinist päris ära tehtud kohe." (a158) - "/-/, et ta on Razumihhinist lausa võlutud." (b121)

"/-/, millest Rasumihin oli rääkinud." (a159) - "/-/, millest Razumihhin just nüüdsama oli rääkinud." (b122)

"/-/: siis nõuti mind!" (a159) - "/-/: mind nõuti tookord!" (b122)

"Vältab ikka jampsimine või on see tõepoolest?" (a159) - "Kas kestab sonimine ikka edasi või on see tõepoolest nii?" (b122)

"Ta võttis pudeli, /-/ ja jõi selle suure isuga loginal ära, /-/" (a159) - "Raskolnikov võttis pudeli, /-/ ja jõi selle nautides kulinal ära, /-/" (b122)

"Mõtted, mis täninigi haiged ja sidemeta, läksid tal ikka enam ja enam segi, ja varsti valdas teda kerge ja mõnus uni. Mõnuga otsis pea tal padjal parajat paika, /-/, ohkas tasakesti ja langes sügavasse, raskesse, tervendavasse unne." (a160) - "Mõtted, mis olid selletagi haiglased ja seoseta, läksid tal üha enam segi, ja varsti vajus talle peale kerge ja magus uni. Mõnuga otsis ta peale padjal parajat paika, /-/, ohkas tasakesi ja langes sügavasse, raskesse ja kosutavasse unne." (b122-123)

"/-/, kes ukse pärani lahti lükkas ja lävel seisatus, /-/" (a160) - "/-/, kes oli ukse pärani lahti lükanud ja lävel seisatas, /-/" (b123)

"Nastasja, too kimp siia!" (a160) - "Nastasja, too komps siia!" (b123)

"Tublisti magasid, vennas: /-/" (a160) - "Rängasti magasid, vennas: /-/" (b123)

"/-/: paar korda käisin vaatamas, aga sina magasid." (a160) - "/-/: paar korda käisin vaatamas, sina magasid." (b123)

"/-/: pole kodus, muud midagi." (a160) - "/-/: öeldi, et pole kodus." (b123)

"Ka oma asjus käisin. Täna kolisin ju uude korterisse, kolisin päriselt, koos onuga." (a160) - "Ka oma asju käisin ajamas. Täna kolisin onuga ju uude korterisse, kolisin päriselt." (b123)

"Kuid, kurat võtku, nüüd asja juurde!" (a160) - "Aga nüüd, kurat võtku, asja juurde!" (b123)

"Aga kuidas sa end, vennas, tunned?" (a160) - "Kuidas sa end tunned?" (b123)

"Olen terve, mitte haige..." (a160) - "Olen terve, ma ei ole haige..." (b123)

"Ütlesin ju, ootasin kolm tundi." (a160) - "Ütlesin ju, et juba kolm tundi ootan." (b123)

" - Hm, ütles see, - unustasin ära. Mulle näiski ennist, et sa pole veel täies arus... Uni on nüüd parandanud... Õige hoopis teine vaade. Tubli poiss! Noh, kuid asja juurde! Küll tuleb varsti meelde. Vaata siia, armas inimene." (a161) - ""Hm!" ühmas see. "Unustasid ära! Mulle näiski ennist, et sa pole veel täie aru juures... Uni on nüüd sulle hästi mõjunud... Jah, hoopis teine nägu peas. Tubli! Noh, aga nüüd asja juurde! Küll tuleb varsti meelde. Vaata siia, kulla mees." (b123)

"Ta hakkas kimpu lahti võtma, /-/" - "Ta hakkas kompsu lahti harutama, /-/" (b123)

"See, /-/, oli mul eriti südamel. Sest sinust peab ju inimese tegema." (a161) - "See asi, /-/, oli mul väga südamel. Sinust peab ju inimese tegema." (b123)

"/-/ hakkas ta kimbust kaunis kena, kuid ühes sellega ka väga harilikku ja odavat mütsi välja võttes." (a161) - "/-/ alustas ta üsna kena, kuid samas ka väga tavalist ja odavat mütsi välja võttes." (b124)

"Luba pähe katsuda." (a161) - "Luba pähe proovida." (b124)

"/-/, lausus Raskolnikov põlglikult teda eemale tõrjudes." (a161) - "/-/ lausus Raskolnikov pahaselt teda endast eemale tõrjudes." (b124)

"/-/; ja ma ei saa kogu öö magada, sest ma ostsin ju mõõduta, umbes." (a161) - "/-/; ja ma ei saa kogu öö sõba silmale, sest ma ostsin ju huupi, ilma mõõduta." (b124)

"/-/ hüüdis ta pühalikult peale mõõtmist, /-/" (a161) - "/-/ hüüdis ta võidurõõmsalt, kui oli Raskolnikovi peal mõõtnud." (b124)

"/-/, see on ülikonnas esimene asi, /-/" (a161) - "/-/, on riietuses esmatähtis, /-/" (b124)

"/-/ või see kullasepa asjake?" (a162) - "/-/, teine aga see briljant." (b124)

"Nastjake?" (a162) - "Nastjake, mis sina arvad?" (b124)

"Hoiatan, - pükste peale olen uhke!" (a162) - "Juhin tähelepanu - pükste peale olen uhke!" (b124)

"/-/ - ei ainust augukest ega laigukest, vaid alles päris asjakesed teised, /-/" (a162) - "Ei ühtki auku ega plekki, käivad teised päris asja eest, /-/" (b124)

"/-/... seda enam, et seks ajaks lagunevad need isegi ära, kui mitte suurenevast toredusest, siis sisemiste korratuste tõttu." (a162) - "/-/... seda enam, et seks ajaks lagunevad need isegi ära, kas läheb luksus liiale või siseasjad nässu." (b124)

"Sinu arvates - kuipalju?" (a162) - "Palju pakud?" (b124)

"/-/, aga kaks kuud täidavad oma kohust nad ikkagi, /-/" (a162) - "/-/, aga oma kaks kuud käivad nad küll, /-/" (b125)

"Hästi?" (a163) - "Eks ole õnnestunud ost?" (b125)

"/-/ ja ta tõmbas taskust Raskolnikovi vana, kõva, kuivanud mudaga kaetud aukliku saapa, /-/" (a163) - "Ta tõmbas taskust Raskolnikovi vana kulunud saapa, mis oli kuivanud poriga kaetud." (b125)

"/-/, oled sa nüüd kogu oma ülikonna poolest jalule seatud, /-/" (a163) - "/-/, oled sa nüüd kogu oma riietuse poolest jälle üles mukitud." (b125)

"Jäta see! Ei taha!" (a163) - "Jäta olla! Ma ei taha!" (b125)

"/-/, kes oli vastikusega kuulanud Rasumihini pingutatud mänglevat kõnelust riiete ostmisest." (a163) - "/-/, kes oli vastikustundega kuulanud Razumihhini pingutatud ettekannet rõivaste ostmisest..." (b125)

"Vennas, see pole võimalik; /-/" (a163) - "Kullakene, see pole võimalik; /-/" (b125)

"See langes peatsile ega lausunud minutit kaks sõnagi." (a164) - "Raskolnikov langetas pea padjale ega lausunud tükil ajal sõnagi." (b125)

"/-/ lausus Raskolnikov pärast kestvat ja tusast mõtlemist." (a164) - "/-/ sõnas Raskolnikov pärast tükk aega kestnud tusast mõtlemist." (b126)

"Uks avanes ja sisse astus pikk ning tüse mees, /-/" (a164) - "Siis avanes uks ja sisse astus pikk tüse mees, /-/" (b126)

IV
"Sossimov oli pikk ja paks mees, pondunud värvita-kahvutu ja puhtaks aetud näoga, valgete, lahedate juustega, prillid ees ja suur kalliskividega kuldsõrmus rasvast paistetanud sõrmes." (a164) - "Zossimov oli pikk ja paks mees, tursunud, värvitu, kahvatu ja puhtaks raseeritud näoga, valgete sirgete juustega, prillid ees ja suur kuldsõrmus tüsedusest pundunud sõrmes." (b126)

"Seljas oli tal lai, tore, kerge palitu, /-/, uurikett tüse." (a164) - "Seljas oli tal lai elegantne kerge mantel, /-/, uurikett massiivne." (b126)

"/-/, kuid ühes sellega ka õpitult ladusad; siiski avaldus iga silmapilk halvasti varjatud nõudlus. Kes teda tundsid, pidasid teda ebalahkeks, kuid arvasid, et ta oma asja tunneb." (a164) - "/-/, kuid samal ajal ka kätteõpitult sundimatud; siiski avaldus kõiges halvasti varjatud nõudlikkus. "Kes teda tundsid, pidasid tema iseloomu raskepäraseks, kuid arvasid, et ta oma tööd tunneb." (b126)

“Mina, vennas, käisin kaks korda sinu pool...” (a164) - “Käisin kaks korda sinu pool...” (b126)

“Näen, näen; /-/” (a164) - “Jah, ma näen; /-/” (b126)

“/-/ rääkis Raskolnikov kindlalt ja ärritatult, /-/” (a165) - “/-/ ütles Raskolnikov jonnakalt ja ärritunult, /-/” (b126)

“/-/ vaata, et sa ei unusta, lubasid.” (a165) - “Vaata, et sa ei unusta, lubasid ju tulla.” (b127)

“Hiljem ehk. Mis sa oled seal korraldanud?” (a165) - “Pärastpoole ehk tulen. Mida sa lauale paned?” (b127)

“Ei midagi: tee, viin, heeringas. Antakse pirukat: omad tulevad kokku.” (a165) - “Ei miskit erilist: teed viina, heeringat. Pakutakse ka pirukat: omaksed tulevad kokku.” (b127)

“Kogu oma elu kulutas maakonna postmeistrina...” (a166) - “Pidas kogu oma elu maakonna postkontori ülema ametit...” (b127)

"Väga kaugelt kuidagi; aga miks sa kulmu kortsutad? Et te kord sõimlema läksite, siis võib-olla sa ei tule?" (a166) - "Väga kaugelt muidugi; miks sa kulmu kortsu tõmbad? Et te kord omavahel tülli läksite, siis võib-olla sa ei tulegi?" (b127)

"Ah mis, sülgan tema peale..." (a166) - "Ah mis, sellele löön käega..." (b127)

"Ja kõige parem." (a166) - "Ja ongi kõige õigem." (b127)

"Samjotov on imeline inimene!" (a166) - "Zametov on väga tore inimene!" (b128)

"/-/, sülgan selle peale!" (a166) - "/-/, tühi temaga!" (b128)

"Aga kui otseteed ja kõigest küljest vaadelda, leidub siis palju häid inimesi? Olen kindel, et minu eest siis kõige sisikonnaga kokku ainult üks küps sibul antakse ja sedagi ainult, kui sind pealekauba lasta!..." (a166-167) - "Kui igast küljest vaadata, palju siis neid häid inimesi leidub? Olen kindel, et minu eest siis kõige saba ja sarvedega kokku ainult üks küps sibul antakse ja sedagi vaid sinuga paaris..." (b128)

"/-/, sest teda peab lähendama, /-/" (a167) - "/-/, sest teda peab kaasa tõmbama, /-/" (b128)

"Ah teid edumõttelisi nüripäid, /-/" (a167) - "Oh teid edumeelseid juhmardeid, /-/" (b128)

"Asi on silmanähtavalt, silmanähtavalt selge! Meie lisame ainult auru." (a167) - "Asi on silmanähtavalt selge! Meie anname kiiremale tegutsemisele ainult hoogu juurde." (b128)

"Mis värvija see sul seal on?" (a167) - "Mis värvijast sa räägid?" (b128)

"Sellest tapmisest kuulsin ma juba enne sind /-/" (a167) - "Sellest tapmisest kuulsin ma juba varem /-/" (b128)

"Raskolnikov pöördus seina poole, /-/: kuipalju on tal lehekesi, missugused neil hambakesed ja mitu joonekest?" (a167-168) - "Raskolnikov pöördus jälle näoga seina poole, /-/: kui palju on tal lehti, missugused on neil täkked ja mitu joont." (b128-129)

"/-/ segas Sossimov mingisuguse iseäralise tusaga Nastasja lobisemist." (a168) - "/-/ lausus Zossimov mingisuguse iseäraliku meelepahaga Nastasja lobisemise vahele." (b129)

" - See pandi ka tapjate nimekirja! jätkas Rasumihin tuliselt." (a168) - ""See pandi ka tapja nimekirja!" jätkas Razumihhin õhinal." (b129)

"On mingisugused tõestused või?" (a168) - "Kas mingeid süütõendeid on?" (b129)

"Siiski, nimelt just tõestuste tõttu, kuid see tõestus pole ju tõestus, seda peabki alles tõestama!" (a168) - "Siiski, nimelt just süütõendite tõttu, kuid see pole veel süütõend, seda tuleb alles tõestada!" (b129)

"Kui rumal see kõik on, isegi võõrana hakkab jälk!" (a168) - "Kui totter see kõik oli, jälk on isegi mõelda minusugusel võõral inimesel!" (b129)

"Olgu, aga ometi kisume ta välja!" (a168) - "Olgu, aga küll me toome ta lagedale!" (b129)

"Sest siin pole kõige haavavam see, et nad valetavad, /-/" (a168) - "Tead, mis on siin kõige solvavam? Sellest pole midagi, et nad valetavad, /-/" (b129)

"Ei, vaid pahandav on see, /-/" (a168) - "Aga meelepaha teeb see, /-/" (b129)

"Mina austan Porfirit, kuid... Sest mis ajas nende arud segi?" (a168) - "Ma pean Porfirist lugu, kuid... Mis ajas kõigepealt nende arud segi?" (b129)

"Tunned sa asja lähedalt?" (a169) - "Tead sa seda lugu üksikasjalikumalt?" (b130)

"Ootan sinult värvija kohta." (a169) - "Ootan, et sa värvijast räägiksid." (b130)

"/-/: kaugemale paned, lähemalt võtad, /-/" (a170) - "/-/: on hoiul ja pärast hea võtta, /-/" (b130)

"Mikolai aga, ehk küll mitte joodik, kuid armastab rüübata, /-/" (a170) - "Mikolai pole küll joodik, aga armastab rüübata, /-/" (b130)

"Ja niipea kui ta pakikese kätte sai, /-/" (a170) - "Ja niipea kui ta raha kätte sai, /-/" (b130)

"Mina läksin nende juurde majasse ja hakkasin ettevaatlikult omapead kuulama, tasahilju, kikivarbail, /-/" (a170) - "Läksin nende majja ja hakkasin ettevaatlikult, tasahilju, omapead kuulama, /-/" (b131)

"Ja rääkis Mitrei: Mikolai on priiskama hakanud, /-/" (a170) - "Mitrei rääkis, et Mikolai on pummeldama kukkunud, /-/" (b131)

"Aga peale tema oli kõrtsis veel üks võõras inimene ja pingi peal magas teine, tutvuse poolest, ning kaks meie poissi." (a171) - "Peale tema oli kõrtsis ainult üks võõras mees, ja seegi magas pingi peal nagu tuttav, ning kaks meie poissi." (b131)

"Ja siin ei käinud?" (a171) - "Kas ta siin pole käinud?" (b131)

" - Aga kas oled kuulnud, räägin mina, et see ja see, samal õhtul ja samal tunnil, selle ja selle trepi peal sündis?" (a171) - ""Kas oled kuulnud," räägin mina, "mis samal õhtul samal kellaajal seal trepi peal toimus?"" (b131)

"/-/: kui pistab teine minu eest punuma, ja uulitsale, ja joostes, ja uulitsa nurga taha, /-/" (a171) - "/-/: kui pistis teine minu eest punuma, ja tänavale, ja joostes nurga taha, /-/" (b131)

"/-/ - ainult äkki tunaeile toovad Mikolai enda; tabati teine -i teevaldase juures võõrastemajas." (a171) - "/-/ - äkki tunaeile tõid Mikolai enda; ta tabati -a väravate juures võõrastemajas." (b131)

"Kuid siin - kes, kuidas, kui vana - kakskümmend kaks jne. jne." (a172) - "Siin muidugi küsiti: kes, kuidas, kui vana; tema vastu: "kakskümmend kaks" jne." (b132)

"Mõistagi, käisid, võib-olla inimesed, /-/" (a172) - "Mõistagi, et võib-olla mõned inimesed käisid, /-/" (b132)

"Aga kus jõid?" (a172) - "Kus sa jõid?" (b132)

"Sest et läksin siis väga hirmu täis." (a172) - "Hirm tuli naha vahele." (b132)

"/-/, mulle anti see õieti edasi." (a172) - "/-/, mulle räägiti see täpselt edasi." (b132)

"Ei, tõestused on ju ometi olemas." (a172) - "Noh, aga süütõendid on ju ometi olemas." (b132)

"Mina ei räägi praegu tõestustest, vaid küsimusest, kuidas nad oma olulisest ülesandest aru saavad! Noh, aga pagan nendega!" (a172) - "Mina ei räägi praegu süütõenditest, vaid sellest, kuidas nad asja sisust aru saavad! Noh, tont nendega!" (b132)

"/-/, aga Mitrei võttis pintsli ja mulle värviga vastu vahtimist, ning ise lõikama ja mina talle järgi." (a173) - "/-/, kuid Mitrei võttis pintsli ja viskas mulle värviga vastu vahtimist ning pani ise lõikama, ja mina talle järele." (b132)

"/-/ ja hakkas tümitama, /-/" (a173) - "/-/ ja hakkas mind omakorda tümitama, /-/" (b133)

"Ja ukse juures kojas, /-/" (a173) - "Ja kojas, ukse juures, /-/" (b133)

"Vaatan, põrandal, paberisse mässitud." (a173) - "Vaatan, midagi on põrandal maas, paberisse mässitud." (b133)

"See tegi peaga kerge eitava liigutuse." (a174) - "See raputas kergelt pead." (b133)

"Noh, jätka, ütles Sossimov, - mis edasi?" (a174) - ""Noh, räägi edasi," ütles Zossimov. "Mis edasi sai?"" (b133)

"Mis veel edasi!" (a174) - "Mis veel edasi sai?" (b133)

"/-/, mis loom see Nikolai on?" (a174) - "/-/, mis inimene see Nikolai on?" (b134)

1929 puudu: "Kas tõesti ei näe sa kohe esimesel pilgul, et kõik see, mida ta ülekuulamisel tunnistas, on kõige püham tõde." (b134)

"/-/, lamas tema peal /-/" (a175) - "/-/, oli tema peal /-/" (b134)

"Lamavad keset teed ja panevad tee kinni, /-/, kisuvad ja lagistavad naerda, /-/, kõige naljakamate lõustadega ja teineteist taga ajades jooksevad nad viimaks uulitsale." (a175) - "On keset teed pikali maas ja keegi ei pääse mööda, /-/, kisuvad teineteisel vastastikku juustest ja lagistavad naerda, /-/, kõige veidramata lõustadega ja teineteist taga ajades nagu lapsed jooksevad nad viimaks tänavale." (b134)

"/-/ - ja äkki jätavad nad kehad, avatud korteri, /-/, ning selle kõige kohta on kümme ühis tunnistajat1" (a175) - "/-/ - ja äkki jätavad nad tapetud sinnapaika, unustavad korteri ukse lahti, /-/, ning selle kõige kohta on kümme üksmeelset tunnistajat!" (b134-135)

"/-/, tõepoolest on tõsiasjalikud tõestused tema vastu, /-/, et need tõsiasjad on kõigutamata." (a175-176) - "/-/, tõepoolest on tähtsaks süütõendiks tema vastu, /-/, et need faktid on ümberlükkamatud." (b135)

"/-/ - ja kas nad peavad seda kõigutamata tõsiasjaks, mis purustab kõik süüdistavad ja olulised tõsiasjad, /-/" (a176) - "/-/- ja kas nad peavad seda ümberlükkamatuks faktiks, mis kummutab kõik süüdistused ja asitõendid, /-/" (b135)

"Koch tundis asja ära ja nimetas ka pantija ning see tõendas kindlasti, et asi on tema." (a176) - "Koch tundis eseme ära ja nimetas ka pantija ning see tõendas, et ese on tema oma." (b135)

"Halb." (a176) - "Halb lugu!" (b135)

"Nägime, et korter on lahti, et temas, tähendab, tehti tööd, /-/" (a176) - "Nägime, et korteri uks on lahti, et seal järelikult tehti tööd, /-/" (b135)

"/-/, et nad teineteist peksid ja naersid." (a176) - "/-/, et nad teineteist rusikatega võmmisid ja naerda lagistasid." (b135)

"Luba nüüd: kuidas sa siis ise kogu seda tõsiasja seletad?" (a176-177) - "Ütle nüüd: kuidas sa siis ise kogu seda asja seletad?" (b135)

"Tõsine mõrtsukas pillas selle karbi maha. Mõrtsukas oli ülal, /-/" (a177) - "Tõeline mõrtsukas pillas karbi maha. Mõrtsukas oli üleval toas, /-/" (b136)

"Koch tegi rumaluse ja läks ära; /-/" (a177) - "Koch tegi rumalasti, et ära läks, /-/" (b136)

"/-/, ootas, kuni sammud vaikisid, /-/" (a177) - "/-/, ootas, kuni samme enam ei kostnud, /-/" (b136)

1929 puudu: "Kavalalt tehtud! Ei, vennas, see on tõesti kavalalt tehtud! Enam kavalamalt ei saagi!" (b136)

"Aga just sellepärast, et liiga õnnelikult läks see kõik... põimitud... nagu teatris." (a177) - "Aga just sellepärast, et see kõik liiga hästi kokku langes ja kokku hakkas... nagu teatris." (b136)

" - E-h! tahtis Rasumihin karjuda, /-/" (a177) - ""Ah!" tahtis Razumihhin hüüda, /-/" (b136)

V
"See oli kena tegumoega ja kombehalp, ettevaatliku ja põlgliku näoga juba aastais härra, kes algas sellest, et jäi uksel seisma, vahtides oma ümber haavavalt varjamatul imestusel ja nagu pilkudega küsides: - kuhu ma küll olen sattunud?" (a177-178) - "See oli väärikas, ent kombealp, ettevaatliku ja pahura näoga, juba aastates härra, kes alustas sellega, et jäi uksel seisma, vahtides rahulolematult ja halvasti varjatud imestusega ringi ja nagu pilkudega küsides: "Kuhu ma küll olen sattunud?"" (b136)

"/-/, isegi peaaegu teotustunnet, /-/" (a178) - "/-/, isegi peaaegu haavumist, /-/" (b136)

"Pärast hakkas ta sama viivitusega Rasumihini /-/" (a178) - "Seejärel hakkas ta niisama pikatoimeliselt Razumihhini /-/" (b136)

"Põnev vaikimine kestis ehk minuti, /-/" (a178) - "Pinev vaikimine kestis ehk minuti, /-/" (b137)

"Mõnede väga silmatorkavate andmete põhjal nähtavasti mõistes, et liiga pingutatud teguviisiga siin "merikajutis" mitte kui midagi ei saavuta, /-/" (a178) - "Mõningate, võib-olla isegi vägagi valusate kogemuste põhjal nähtavasti mõistes, et liigse valjusega siin "merekajutis" mitte kui midagi ei saavuta, /-/" (b137)

"See on Raskolnikov, /-/, näidates peaga haige poole, /-/ ning ebaharilikult kaua ka selles seisakus viibis." (a178) - "Siin on Raskolnikov, /-/, noogutades peaga haige poole, /-/ ning ebaharilikult kaua ka lahti hoidis." (b137)

"/-/, nagu oleks ta just hiljuti üle elanud piinava lõikuse, mille piinast ta just praegu päästetud." (a179) - "/-/, nagu oleks ta just hiljuti üle elanud piinava lõikuse või nagu oleks teda just praegu piinakambrist lahti päästetud." (b137)

"/-/, vaatas mõttes talle otsa ega vastanud midagi, /-/" (a179) - "/-/, vaatas talle mõtlikult ja nürilt otsa ega vastanud midagi, /-/" (b138)

"/-/, pisut põnevas meeleolus, /-/" (a180) - "/-/, pisut pingutatud asendis, /-/" (b138)

" - Siiski, ärge häbenege, purskas see." (a180) - ""Muide, ärge häbenege," lausus see." (b138)

"O, ta on juba ammugi arus, /-/" (a180) - "Oo, ta on juba ammugi meelemärkusel, /-/" (b138)

" - Tean, tean! lausus Raskolnikov äkki kõige kärsituma tusa ilmel. /-/ Noh, tean!... ja küllalt!" (a181) - ""Ma tean küll!" lausus Raskolnikov äkki, õige kärsitu pahane ilme näol. /-/ Ma tean küll!... Ja piisavalt!"" (b139)

"Jõudu pingutades püüdis ta aru saada, mis see kõik tähendab." (a181) - "Pingsalt püüdis ta taibata, mida see kõik tähendab." (b139)

"Raskolnikov, kes vastates pidi pisut tema poole pöörduma, hakkas teda äkki uuesti teravalt silmitsema /-/" (a181) - "Vahepeal hakkas Raskolnikov, kes vastates pidi end pisut Lužini poole pöörama, teda äkki uuesti teravalt silmitsema /-/" (b139)

"/-/, et Peter Petrovitš tõttas mõrsja ootel, oma jõudu kokku võttes, mõnepäevalist pealinnas viibimist enese ehtimiseks ja ilustamiseks tarvitama, /-/" (a181) - "/-/, et Pjotr Petrovitš oli püüdnud oma mõrsja ootel mõnepäevalist pealinnas viibimist kasutada enese ehtimiseks ja ilustamiseks, /-/" (b139)

"Ka iseenda võib-olla liigagi rahuldunud teadvuse oma välimuse meeldivamaks muutumisest oleks võinud niisugusel juhul talle andeks anda, /-/" (a181) - "Ka tema võib-olla liigagi suure enesega rahulolu oma välimuse meeldivamaks muutumise pärast oleks võinud niisugusel juhul talle andeks anda, /-/" (b139)

"/-/ ja liiga selgesti väljendas teatud eesmärki. Sellest eesmärgist andis tunnistust isegi tore, uus, ümmarik kübar: /-/" (a181) - "/-/ ja liiga selgesti reetis teatud eesmärki. Sellest eesmärgist andis tunnistust uhiuus elegantne ümarik kübargi: /-/" (b139)

"Seljas oli tal kena helepruunika varjundiga pinsak, /-/, just praegu ostetud peen pesu, kõige kergem roosade vöötidega batistist kaelaside ja mis peaasi: see kõik käis Peter Petrovitši näoga kokku. Tema nägu, mis väga värske ja isegi ilus, näis ilma selletagi nooremana kui tema neljakümne viieni ulatuvad eluaastad." (a182) - "Seljas oli tal kena helepruun pintsak, /-/, äsja ostetud peen pesu, roosatriibuline batistist kaelaside ja mis peaasi: see kõik sobis Pjotr Petrovitši näoga kokku. Neljakümne viie eluaasta kohta näis tema väga värske ja isegi ilus nägu ilma selletagi nooremana." (b139-140)

"/-/, mis väga ilusasti tihenesid hiilgavalt puhtaks aetud heleda lõua lähedal." (a182) - "/-/, mis väga ilusasti tihenesid hästi puhtaks raseeritud läikiva lõua lähedal." (b140)

"/-/, nagu see kordub krussitud juuste puhul alati, /-/" (a182) - "/-/, nagu see esineb krussitud juuste puhul alati, /-/" (b140)

"Leidus aga selles kaunis ilusas ja soliidses näos tõepoolest midagi ebameeldivat ja eemaletõukavat, siis olenes see teistest põhjustest. Kui Raskolnikov härra Lužini nii ebaviisakalt oli läbi silmitsenud, naeratas ta mürgiselt, /-/" (a182) - "Kui aga selles küllalt ilusas ja soliidses näos tõepoolest midagi ebameeldivat ja eemaletõukavat leidus, siis olenes see muudest põhjustest. Olles silmitsenud härra Lužinit nii ebaviisakalt, naeratas Raskolnikov mürgiselt, /-/" (b140)

"Ent härra Lužin kogus jõudu ja, /-/" (a182) - "Ent härra Lužin tegi südame kõvaks ja, /-/" (b140)
"Kahetsen väga ja väga, /-/" (a182) - "Kahetsen väga, /-/" (b140)

"Kuid teate, talitused!..." (a182) - "Aga teate, asjaajamised!..." (b140)

"Teie omi, s.o. ema ja õde ootan tund-tunnilt." (a182) - "Teie omi, see tähendab ema ja õde, ootan iga tund..." (b140)

"Peter Petrovitš peatus, ootas ära, et aga midagi ei tulnud, /-/" (a182) - "Pjotr Petrovitš jäi vait ja ootas, kuid et midagi ei öeldud, /-/" (b140)

"/-/ - seal on kaks korda numbrite all; /-/" (a183) - "/-/ seal on kaks korrust numbritubade all, /-/" (b140)

"/-/ - kuid ometi kaks väga ja väga puhast toakest ja /-/" (a183) - "/-/ kuid ometi kaks õige puhast toakest ja /-/" (b140)

"/-/ - praegu puhastatakse seda, /-/" (a183) - "/-/ praegu remonditakse seda, /-/" (b141)

"Mina olin millalgi tema hooldajaks... /-/" (a183) - "Mina olin millalgi tema eestkostjaks..." (b141)

"Mina aga armastan noori kohata: nende kaudu saab teada, mis on ilmas uut." (a183) - "Mina aga armastan noori, nende kaudu saab teada, mis on maailmas uut." (b141)

"Kõige tõsisemas niiöelda asjade olu suhtes, /-/" (a184) - "Kõige tõsisemas suhtes, nii-öelda asjade seisu suhtes, /-/" (b141)

"Pean tunnustama, et rõõmustusin..." (a184) - "Pean tunnistama, et tundsin rõõmu..." (b141)

"Teie küsimus on määratu avar." (a184) - "Teie küsimus on väga avar." (b141)

"/-/, muidu ta taevast maha ei lenda. Kuid meid harjutatakse juba kakssada aastat ebaasjalikuks..." (a184) - "/-/, iseenesest ta taevast maha ei lenda. Kuid meid on juba kakssada aastat asjalikkusest võõrutatud..." (b141)

"/-/ - ka headuse tahtmine on olemas, kuigi lapselik; /-/ et kaasa on tulnud musttuhat kelmi, /-/" (a184) - "/-/ ka tahtmine head teha on olemas, kuigi see on lapsik; /-/, et kokku on voolanud musttuhat kelmi, /-/" (b141)

"Mina ei ole teiega ühel arvamusel, vastas Peter Petrovitš nähtava naudinguga. - Muidugi, on õhinad, on ebakorralikkus, kuid ei pea nii nõudlik olema; õhinad tunnistavad palavusest asja vastu ja ka ebaõigest välimisest ümbrusest, milles seisab asi." (a184) - ""Mina ei ole teiega nõus," vastas Pjotr Petrovitš ilmse heameelega. "Muidugi, satutakse liialt hoogu, tuleb ette eksimusi, sest hoogu sattumine kõneleb innukast asjasse suhtumisest ja sellest, et väline olukord asja ümber ei ole päris õige." (b141-142)

"Minu isiklikul arvamusel, kui tahate, /-/; kirjandus omandab ikka enam küpsema varjundi; on juurtega välja kistud ja /-/" (a184) - "Minu isikliku arvamuse järgi, kui tahate teada, /-/; kirjandus omandab ikka küpsema varjundi; on juurteni hävitatud ja /-/" (b142)

"/-/ ja heitis mõnusa pilgu Sossimovile." (a185) - "/-/ ja heitis lahke pilgu Zossimovile." (b142)

"/-/, kuid nüüd juba teatud võidurõõmu ja üleolevuse varjundiga, /-/" (a185) - "/-/, kuid nüüd juba teatava võidurõõmu ja üleolekuga, /-/" (b142)

"/-/ ja seda paremini korraldub temas üldine asi. Seega siis - omandades ainuüksi ja piiramata ainult iseendale, ühes sellega omandan ka nagu kõigile ja /-/" (a185) - "/-/ ja seda paremini korraldub temas üldine üritus. Seega siis - kogudes varandust ainuüksi ja piiramatult ainult iseendale, kogun ühtlasi ka nagu kõigile ja /-/" (b142)

"/-/, kuid õnnetuseks lasksin ta niikaua enda järele oodata, /-/" (a186) - "/-/, kuid õnnetuseks lasti tal niikaua enda järele oodata, /-/" (b142)

"/-/ ja nad on kõik sedavõrt ära rikkunud, millesse nad puutunud, oma kasuks muidugi, et täitsa kogu asja on rüvetanud." (a186) - "/-/ ja nad on kõige selle, millesse nad on puutunud, niivõrd ära rikkunud, oma kasuks muidugi, et on kogu asja täitsa rüvetanud." (b143)

"/-/, tahtis Lužin hakata, /-/" (a186) - "/-/, vastas Lužin, /-/" (b143)

"Peter Petrovitš näitus sedavõrd targana, /-/" (a186) - "Pjotr Petrovitš näitas end seevõrra targana, /-/" (b143)

"/-/; teiste nimed olid asjade ümbrikule kirjutatud, mõned aga tulid ise, /-/" (a187) - "/-/: teiste nimed olid asjade ümber olevale paberile kirjutatud, mõned pantijad tulid ise, /-/" (b143)

"See'p see ongi, et mitte!" (a187) - "See'p see ongi, et seda pole!" (b144)

"Oleta kavatsus ja osav võrukael ning kohe tundub ebatõenäolikuna. Oleta aga vilumatu ja /-/" (a187) - "Katsu seostada omavahel sooritatud tegu ja osavat võrukaela ning kohe tundub see ebatõenäolisena. Kujuta aga vilumatut ja /-/" (b144)

"See käib nähtavasti ametnikulese-vanaeide kohta?" (a187) - "See käib nähtavasti ametnikulesest vanaeide hiljutise tapmise kohta?" (b144)

"Kuidas muidu, naabruses..." (a188) - "Muidugi, naabruses..." (b144)

"Üksikasju tunnete?" (a188) - "Teate ehk üksikasju?" (b144)

"/-/; ei räägi ka igapoolsetest ja alatistest röövimistest ja põletamistest; kõige imelikum on minule see, et kuritööd kasvavad ka kõrgemais kihtides niisama, niiöelda paralleelselt. Kuski, kuuldus, on endine üliõpilane suvel teel posti puhtaks röövinud, kuski on oma ühiskondliku seisukorra poolest esirinnal asuvad inimesed valeraha valmistanud; kuski Moskvas püütakse terve salkkond inimesi kinni, kes võltsivad viimase väljaande võiduloosipabereid, - ja üks peaosanikkudest on üldise ajaloo lektor; kuski välismaal tapetakse meie sekretär, põhjuseks raha ja mõistatuslikud asjaolud..." (a188) - "/-/; ei räägi ka sagedastest röövimistest ja põletamistest; kõige imelikum tundub mulle see, et kuritööd kasvavad ka kõrgemais kihtides, nii-öelda paralleelselt. Ma kuulsin, et kuskil on endine üliõpilane maanteel posti puhtaks röövinud; teises kohs on seltskondliku positsiooni poolest silmapaistvad isikud valeraha valmistanud; Moskvas püüti terve salkkond inimesi kinni, kes võltsisid viimase laenuloterii võidupileteid - ja üks peaosanikest oli üldajaloo lektor; välismaal tapeti meie sekretär, põhjuseks oli raha ja mõistatuslikud asjaolud..." (b144)

"/-/, siis millega küll seletada seda sellest küljest vaadates paistvat meie seltskonna tsiviliseeritud osa üleannetust?" (a188) - "/-/, siis millega küll seletada seda meie ühiskonna tsiviliseeritud osa üleannetust?" (b144)

"Ökonoomilisi muutusi on palju, /-/" (a188) - "Majanduslikke muutusi on palju... /-/" (b145)

"/-/ kargas Rasumihin sõnast kinni." (a188) - "/-/ haaras Razumihhin sõnast kinni." (b145)

"Kõik rikastuvad mitmesuguste abinõudega, mina tahtsin niisama ruttu rikkaks saada." (a188-189) - "Kõik rikastuvad igasugusel viisil, ka mina tahtsin ruttu rikkaks saada." (b145)

"/-/ - muidu, ruttu, vaevata!" (a189) - "/-/ - teiste kulul, kiiremini ja ilma vaeva nägemata." (b145)

"Noh, on aga tunnike löönud, siis selgub kõigis, mis ta on..." (a189) - "Noh, jõuab kätte see õige tund, siis selgub kõiges, mis ta tegelikult on..." (b145)

"Raskolnikov lamas kahvatuna, ülemine huul tõmbles tal ja rind töötas raskesti." (a189) - "Raskolnikov lamas kahvatuna, ta ülemine huul tõmbles ja ta hingas raskesti." (b145)

"/-/, milles kuuldus nagu haavamise rõõm, /-/" (a189) - "/-/, milles kõlas nagu rõõm, et saab teist solvata, /-/" (b145)

"/-/... nõnda minu mõtet inetuks teha!" (a189) - "/-/... nõnda minu mõtet moonutada!" (b145)

"Ilma selletagi paistis ta mulle kõigi oma kõrgete omaduste juures pisut vaimustatud ja romantiliste mõtete varjundiga..." (a190) - "Ilma selletagi paistis mulle, et kõigi tema kõrgete omaduste olemasolu juures on ta mõtetel pisut vaimustatud ja romantiline varjund..." (b145)

"/-/, et tema võiks asja kujutlusega nii pöörastatult mõista ja esitada..." (a190) - "/-/, et tema võiks asja oma fantaasiaga nii moonutatult mõista ja esitada..." (b146)

"/-/, hakkas ta peatudes ja kõigest jõust tagasi hoidudes, /-/" (a190) - "/-/ jätkas ta aeglaselt ja suurivaevu end tagasi hoides, /-/" (b146)

"Võib halvemini minna, kui me teda ei kuula, /-/" (a191) - "Oleks võinud halvemini, minna, kui me teda poleks kuulanud, /-/" (b147)

"Mis temaga on?" (a191) - "Mis temaga küll on?" (b147)

"Kui temale kuidagi saaks õnneliku tõuke anda, seda oleks vaja! Ennist oli ta jäksis..." (a191) - "Kui saaks talle kuidagi soodsa tõuke anda, seda oleks vaja! Ennist ta nii ärritus..." (b147)

"Kõnelusest on näha, et ta võtab tema õe omale naiseks ja /-/" (a191) - "Jutust paistis, et ta naib tema õe ja /-/" (b147)

"/-/, mis ta meeletuks teeb: /-/" (a191) - "/-/, mispuhul ta endast välja läheb: /-/" (b147)

"Haiguse päeval hirmutati teda, ülevaataja kontoris; langes minestusse." (a191) - "Sel päeval, kui ta haigeks jäi, hirmutati teda tugevasti politseijaoskonnas ja ta langes minestusse." (b147)

"Pärast! Tahan magada! Jäta mind..." (a192) - "Pärastpoole! Tahan magada! Jäta mind üksi..." (b147)
"/-/; Nastasja läks välja." (a192) - "/-/; Nastasja lahkus toast." (b147)

Kommentaare ei ole: