10 detsember, 2010

Nikolai Triik, Eduard Pedak – Vanavara kogumisretkedelt 3. (2007)

Aruanne 1909. a. kogumisest Iisaku kihelkonnas, autoriks Pedak. Tekst pole nii nooruslik ja möllav kui teised aruanded on pakkunud, aga noh, pisikesi pärleid siingi.

Paari päevaga oliwad kõik Metsküla talud puhtaks korjatud. Isegi Lüganuse kihelkonnast saime paar ja käiksed osta. Wabo talusse jäiwad käiksed ja mõned kindad maha, öeldi et mõisaprouale märdisandi tegemiseks waja laenata. Meie seletused oliwad asjata.” (lk 46-47)

Nimetamata ei wõi ei wõi jätta, et kõigel meie reisi ajal igal pool söögi alla ja peale “napsud” tehti, liigjoomist peeti aga hukkamõistmise wääriliseks. Enamasti mitte söögi ajal tuleb peremees, pudel hõlma all ja küsib ettevaatlikult ääri weeri mööda, kas noored herrad napsu wõtawad. Eitawa wastuse juures wõtab ise lõnksu, wiib pudeli tagasi ja tuleb ohates tuppa. Jutu lõng on katkenud, ja asi ei edene. Waene wanawara korjaja läheb wist sealt siis tühja kättega minema. Jaatawa wastuse korral toob pitsi, wõetakse paar napsu ja juttu on küll. Kõik asjad näidatakse ära, olgu ta wana ehk uus. Wiina meie ühes ei kannud ja wist ei oleks see midagi aidanud. Igal pool wõeti ilma wiinatagi lahkesti wastu, muud kui ise pidid wiina wõtma.” (lk 52)

Kommentaare ei ole: