25 juuli, 2012

Hasso Krull – Jumalanna pesa (2012)


Algul osutab Krull, et kohalikud loomismüüdid jagunevad kaheks (rahvajuttude Vanaisa vs rahvalaulude ürglind) ja vast on see õigem loomismüüt seotud ürglinnu ehk jumalannaga ning hakkab siis seda vastavalt tõlgendama (ausalt öeldes pole ma senini “Loomise mõnu ja kiri” lugenud, seega osa triksteritaustast jääb pisut hämaraks). Pool esseed on huvitav ja ehk ka sisendusjõulisema sõnastusega (no kui jutt ürgveest ja pesast ja munast ja linnust ja kosmosest – ugrimugri värk või mis); teine pool läheb ohtramaks jumalanna-teooria tsiteerimiseks (Graves, Gimbutas jt) ja sellega siis viited ja seosed laiemale kontekstile jne, mis ei mõju alati just usutavalt (mitte et mind kuidagi häiriks see jumalanna-kontseptsioon). Essee lõpus kuulutab Krull ette kristluse ja teiste uuemate usundite hukku ning lohutab (mõnd vapustatut?), et elu läheb siiski edasi (etnofuturism?): sest jumalanna koob ikka pesa ja munadel on mõnus – nende kodu on kosmoses. Soe tunne poeb põue.
See on muidugi vildakas ülilühikokkuvõte raamatust. Nagu ikka.

“Ürglinnu-müüdis on universumi looja seevastu selgelt teriomorfne demiurg, jumalik lind, keda võidakse küll erinevalt nimetada, kuid kelle linnukujulisus jääb ikka kõikide laulude püsimotiiviks. Pesapunumine, munemine ja haudumine ei jäta ka vähematki kahtlust selles, mis soost jumalusega siin on tegemist: meie universumi looja on jumalanna, kes sünnib otse algainest ehk ürgveest ja on kogu universumis geneetiliselt koha, olemata seda küll inimlikus mõttes “sünnitanud”. Nii muutub terve kõiksus elusaks.” (“Kaks algupäramüüti”, lk 14)

“Ürgvesi on elu allikas niihästi otseses kui ka ülekantud mõttes: see on korraga sümbol ja sümboli sisu, tähendus ja tõelus, müütiline ettekujutus ja lakkamatu kohalolu. Vesi on vormitu, aga ometi peituvad temas kõik vormid; vesi on jagamatu, aga ometi jaguneb ta lõputult. Lapse sünni juures on vesi looteveena alati kohal, ja ilma veeta närbub elu väga kiiresti, sest vesi on elu kõige põhilisem tingimus.” (“Jumalanna ja ürgvesi”, lk 15)

Kommentaare ei ole: