07 veebruar, 2010

L-P: Uute ja vähemtuntud sõnade sõnastik (August Voldemar Kõrv, 1939)

L
laanima – siluma, silitama
laapima – (pääd) sugema; nobedasti toimetama
laevama – laeval sõitma
lagamik – ääretu lai veeväli
laikima – välja nägema, näima
lailama – (üles-alla) hõljuma
lambik – hoone, mille kõrgus on vähem pikkusest
laotu – mittesünnis, mittesobilik
lappuma – maha pilluma (vedeliku kohta)
lapseli – lapse-eas, lapsepõlves
lapsem – lapselaps
lapsesk – lapseks võetud laps, adopteeritud laps
lapsim – lapselaps
lapsis – lapselaps
lastik – miski veniv, vetruv, elastiline
lauhke – pehme, mittekarm (kliima, ilm)
laupima – sõna kuulma
lavepärane – rohkesõnaline, laialivalguv
lebe – mahe, pehme (ilm)
leema – vahest, vist küll olema
leenutama – mahendama, vaigistama
leep – lauge, mittejärsk
leibama – leiba sööma, toitu, einet võtma
leis – vaba aeg, tööta olek
leistima – korda saatma, toimetama, tegema
lemmetar – naislemmik
leppuma – (kellegagi) nõusse jääma
libask – meelitaja, sabaliputaja
lihing – tasategemine, tasumus, kompensatsioon
liigus – liig-olemine
liikmik – liikumist tekitav aparaat, mootor
liimak – väikesed vaevalt hõõguvad söejäänused, söe-ebemed
liuhka – libamisi, laugelt
loek – lugemine; loend
loiglema – laisalt lamama
loisk – pehme, mahe, sulapoolne (ilm)
loobur – taganeja, renegaat, apostaat
looduma – end looma, moodustama, kujunema
loond – mitte-raha, ainestasu
loostaja – registraator
lorm – vana tarbetu kraam, kolu
lorp – jõudehulkur, kõlvatu isik, päevavaras
lostuma – vedelaks, lõdvaks minema
losu – lohk, sissemuljutud rada; lohakas, vedelev olend
luhing – (kala-) parv
luhistuma – kokku langema, varisema (ehitis, mäekülg, lootused)
luigutama – last pudelist toitma
luisuma – alla libisema (pikkamisi)
lukkama – lukku, riivi panema
lumbuma – läbimärjaks ligunema
lurk – äkiline kõrvalekääne, -pööre
lurnidus – silmakirjalisus
luulma – arvama, välja mõtlema
luurur – luuraja
lõdus – mahe, lahke
lõhevil – lahti, avali lahedasti, kohevil; lahke, avala ilmega
lõhustik – kuristik
lõigama – kohustama, kohustusega siduma
lõip – puulõhkumisel viltu, kõrvale kargav, umbes kiilukujuline tükk
lõpund – jäse
lõsnima – lohakalt, hooletumalt tegema
läimima – hooletusse, lohakile jätma
lüll – rumal inimene, lollpää
lüngi – viltu, längu
lüüak – lüüasaamine

M
maalduma – piima andma hakkama (nt ahtra lehma kohta); pehmenema
maalutama – maalduma panema, sõõrutama; pehmitama; kallistama, vaigistama (last)
maatama – magatama, magama panema, magada laskma
mahkjas – magekas, magedavõitu
maide – tungivalt, pakiliselt, hädaliselt, kibedasti, parajasti, karvapäält
maiduma – himukaks, maiaks muutuma
mairitelu – meelitamine, meelituse ütlemine
majus – majapidamine
mald – meelerahu, püsivus, läbemus, kärsimus
mallis – rahuline, mahe, järeleandlik
malnidus – juuresolek, säälolek
mampuma – (oma raskuse mõjul) tihedasti kokku vajuma (maja, laadung)
maruma – marune olema, tormama, mässama, märatsema
meebe – mitte-karm, mitte-nõudlik, mahe, häätahtlik, “pehme”
meekama – pilkama, naerma kellegi, millegi üle, naeruks pidama
meenama – meelde tuletama
meep – šanss, võimalus, õnnejuhus
meevima – (midagi) ilma olema, ilma läbi saama
melgune – kaunis suur
melle – teatamine, teadaanne
menaldama – nõnda menetlema või korraldama, et õnnestub teha seda, mida taheti
menuma – menu omama, menu tegema
merik – meremees
mestama – riskeerima; ära kaotama, ilma jääma, teadmata kuhu jätma või panema; tapalaval hukkama, giljotineerima, pääd otsast raiuma
mihus – omadus, kvaliteet
miividus – naiivsus
minendama – (kaupa) müüma, minema panema
mool – muul, sadamatamm
mootsik – naljakas, veider
muga – väidetavalt, räägitavalt
muge – ruuge
muhistama – muhedaks tegema
murrik – kõrge murdlaine
muuk – kohmetu, mitte käituda oskav, saamatu, pikaldane, sõna-aher
muupel – suur kirjatäht, majuskel
mõna – lärm, riid
mõntima – valeks tunnistama, ümber lükkama, dementeerima
mõuk – maamats, kohmakas, harimatu inimene
mõõtem – normaalmõõt, standard
mõõtlema – (karistust) kaaluma, mõõtma, määrama
mädima – ära mädanema, roiskuma
mälemik – mälestusteraamat
mälestu – mälestiskogu, memuaarid
märgustama – märku ehk signaali andma
möhkel – mingi suur ja jäme ese, kivimürakas, lahmakas
mügi – peen kandiline kruus
mülditama – lämmatama (tuld)
müllak – möll, segadus, lärm, tumult
müüm – müük, müümine
müümar – kaubitseja, kaltsukaupmees

N
naarur – vee alla mineja, tuuker
naerastama – naeruväärseks tegema, ära naerma, mõnitama
nailas – abiellumishimuline
naisik – naisemoeline
nandang – enda alla võtmine, okupatsioon, okupeering
nastlik – tähniline, laiguline, lapiline
naum – puuvili, frukt
nautur – lõbumaitsja, lõbuinimene
neelask – õgija, täitmatu sööja
neenima – mitte hoolima, ei mikski panema, ignoreerima
neep – pojapoeg, lapselaps
neepel – väike kirjatäht, minuskel
nehkama – mitte hoolima, ei mikski panema, ignoreerima
neik – üksikasi, detail
nekkama – kätte maksma
nemp – tühine, ebatähtis asi, bagatell
nere – ninakas, häbematu, impertinentne, insolentne
nide – tihe, läbipõimunud side; nidekond – kõigi asjasse puutuvate olude side, olude suhtlus
nidu – sisemine side, tihe ühendus
nige – loge, kergesti lagunev; veider-vastumeelne
niglas – tuuker
niimama – leidma puudu olevat
niitama – nentima, sedastama, konstateerima
nimik – nimekaim, samanimeline isik
nirp – valiv, nõudlik
nirse – liigvaliv, mitte kergesti rahuldatav
nisv – patt, pahe
niverdama – kahekorra pigistama, keerdu väänama
noidlema – (kedagi) ettevaatlikult, hiilides lähenema, juurde roomama (lastavale jahiloomale)
nolima – (sorides, tustides) valima, paremat välja otsima
nolp – rohmakalt sööja, õgija, söölas
noobuma – saatusele alistudes mingi halvaga leppima, resigneeruma
norg – nukker, masendatud meeleolu
nugris – tegev, töökas, agar, hakkaja, kahmakas, nupukas
nuklema – vaevaga elust läbi lööma
nurakas – tusane, ebasõbralik, toriseja
nurjupidi – äraspidi, vastupidi
nurkima – (nurki mööda) otsima, tuhnima, nuhkima
nuuge – pruunikas-, võidunud-kollane
nõelnik – rätsep
nõibe – kes tahab, et temal ikka oleks õigus
nõmik – teadmisteta inimene, ignorant
nõnge – kangekaelne
nõuduma – nõu pidama; nõutud olema
nõulema – nõu pidama
nõutama – muretsema (endale midagi), hankima
nägal – ahne, ablas, himukas
nälbitama – maiustama
närgas – kergesti vihastuv, pahaseks saav
närpama – närvalt maitsma (toitu)
näändima – nõrkema, lõppema, roiduma, raugema, ära kurnatud saama
näävama – (hingeliselt) haavama
nöörama – nööriga ära märkima, nööriga mõõtma
nühkama – lohistama, (korra) nühkima
nürbe – haavunud, pahane, tusane
nüssama – pigistama, litsuma, muljuma; lüpsma
nüübe – ükskõikne
nüüdima – päevakorral, aktuaalne olema
nüüp – olek, olemine, omadus
nüüre – kurb-sünge, kurb-tühi (nt maakoht)

O
ohistama – (midagi) ära aurama, lenduma panema
ohtuma – kannatama, ohus olema
ohulasa – võisteldes, võidu
oige – lõtv, loid, leige (nt vesi)
oigukas, oiguline – tujukas, kapriislik
oik – tuju, kapriis
oire – eeltundemärk, sümtoom
oistma – (midagi) kergelt sulama panema, kostutama
oit – veelomp
oivatsema – tubli, väljapaistev olema
olbus – tähelepanu, vaatlus, observatsioon
olm – tõsiasi, fakt
olvang – tähelepanu, vaatlus
omatus – mitteomane
ombama – kahtlustama, kahtlustatavaks pidama
omus – oma olek, endale kuuluvus
onar – haiglane
oni – sügav koht meres
oodis – eine, oode; oodus
oskur – asjatundja, ekspert
ostis – ostetud asi, kaup

P
paarama – määrima, rüvetama
padur – soine koht, uhtmaa
page – jõude, vaba, tööta
pagin – vahk, äkiline hoog
pahatuma – hääkskiitu mitte leidma
pahuti – kondensaator
paikur – paikus, kohal asuv, paigal püsiv elanik
painak – väike kummardus
paindlane – isik, kes tihti oma põhimõtteid ja veendumusi muudab, oportunist
pamitama - “teise ilma saatma”, kõrvaldama (= tapma)
pamur – sünge, tume, pilves (ilm)
paratu – mittesobiv
pattama – (kedagi milleski) süüks panema (kellelegi midagi)
peang – pidamine
pees – soe, soojus
pees – peit, redu
peeslema – end soojendama
peirima – läbi elama, tunda saama, kogema
peksima – ennast ära peksma (millegi vastu)
peletu – kartmatu
pelt – lumekübe
penama – pääle ajama
pendima – mädanema hakkama, pehkima, repetuma
piga – peaaegu
pihkar – piparkook [Kivirähki “Pagari pihkar” kõlaks päris hästi]
piibama – last jalal kiigutama
piikima – (sisse) soolama
piimur – meier
piirsus – (tähtaja) kindlapiirilisus, määratus
piisima – salamahti vahtima, luurama
pikkigus – pikaeasus
pillar – pillaja
pillima – täitma
pitserärama – pitserit ära võtma
pohm – pahatuju, pahurus
pojak – võõraspoeg
pojam – pojapoeg
pojand – võõraspoeg, kasupoeg, adopteeritud poeg
pojim – pojapojapoeg
pooleldasa – enda poolt
pork – malk, kepp
pragi – praht, rämps
puhutama – paisutama
puigas – naljahammas
puikama – süüd teise peale ajama
pujatama – end sisse poetama
puljama – tõstma, punnima, uppima, midagi nagu suure rutu ning vaevaga tegema
pulmama – agaralt midagi toimetama
purama – tülitsema, lärmitsema
purgima – tühjendama, tühjaks laadima
puudama – (kedagi, midagi) puudu, vaja leidma, igatsema, ilma olema
puudum – puudus, viga, defekt
põguretk – põgenemisretk
põigas – kõrvaltee
põkats – puhver
põldur – põllumees, põllu-, maaviljur, põldnik
põri – põrumise tagajärjel tekkinud pragu
põtk – parajalt sügav koht meres, kus kalu püütakse, kuhu võrgud sisse pannakse
põuk – jäme pesu
põõkima – väsinult, raskusega võideldes käima (nt kui tee on halb)
päevama – (midagi) kuupäeva märkima (kirjal), dateerima
päevima – päeva mööda saatma
päevkond – ööpäev
pägu – peaaegu
pälk – põuavälk; jahukaste
pälvis – töötasu
päsmas – kimp, salk
päss – raske seisund
pääks – suur tihe männimets
päänima – pääle käima, pääletikkuvalt nõudma
pöius – sokk, poolsukk
pöngitama – tugedega varustama, et miski püsti, lahti või kinni seisaks
pühur – pühak
püretama – rüvetama, teotama, roojastama
püstima – võima, jaksama
püüs – püüdmisvahend

Kommentaare ei ole: