06 veebruar, 2010

A-K: Uute ja vähemtuntud sõnade sõnastik (August Voldemar Kõrv, 1939)

A
aadend – paleus, ideaal
aatelu – ideoloogia
abama – taotlema
abu – pihakoht
agrane – segane
ahav – läbipuhuv kõle kevadine tuul
ahin – ägedus, rutt, kiir
ahtlik – ahtapoolne, kitsavõitu
ahu – koht, kust mets on maha raiutud
ahupää – sagripää
ajetama – taga kihutama
alakulune – nukker, melanhoolne, rõhutud meeleolus
aluvanemad – vanaisa ja vanaema
ametlema – ametit pidama
andepäev – antud, märgitud kuupäev, daatum
annak – päranduseks antav raha, vara
annang – (ühekordne) andmine; antav hulk, määr
arastlema – aravõitu olema
armama – (kedagi) armu andma, amnesteerima
arvatus – hääksarvamine, äranägemine
auer – uduaur

E
easus – ealine olek
ebaelvus – mitte-ühesugusus, mitte-ühevõrdsus, ebavõrdsus
ebastama – (midagi) võltsima
edis – ettemakstud raha, kautsjon
eduma – edasi liikuma, edasi jõudma, avansseeruma
eede – ettepanek
een – sisseastumine, sisseminek
eerdama – teatama, teisile kaebama, ilmutama, avaldama, teatama (midagi, mis hingel pakitseb)
eestama – esindamine, representeerimine
eetma – ette panema
eetsi – edasipidi (liikudes)
ehakas – kerglane, mittetõsine, maldamatu, mõtlemata, kavatsemata
ehtlik – end ehtida armastav
eland – kirikuametiga seotud tulud
elbuma – uuesti elustuma
elutama – elu andma, elusolenditega asustama
elv – ühesuurune, ühesugune, võrdne
emak – võõrasema
emam – vanaema
emask – adopteeritud ema
emim – vanavanaema
ennatama – tasakaalu kaotama, segaseks, ägedaks minema, liiga kiirustama
eranik – eraisik
erinik – eriteadlane, spetsialist
eriskummik – kummaline, veider isik [inimene, kes on kummik, kipub olema veider]
eritelu – osadeks lahutamine, analüüs
erivus – erinevus, diferents
ermistama – ära märkima, väljapaistvaks tegema, (teiste seast) esile tõstma
erum – pension
erutis – erutusvahend
estma – takistama
ettama – ette kujutama, kujutlema

H
haan – kraan
hagrima – varastatud vara ostma
haibakas – hõredaviljaline koht põllul
hait – kahju, viga
haletama – kurb olema, leinama
halgas – kergesti lõhkev, murduv
haraspidi – pahupidi, vastupidi
harev – hõre
harpama – pika sammuga astuma või hüppama
heistlema – tülitsema, vaidlema
heitima – kohkuma, hirmuma, segaseks minema
helahtama – üks kord heliseda laskma
helk – terav, läbitungiv (hääl)
hembe – hell, mahe; meeldiv, armas
hemmutlema – hellitama
hepp – kerge, elav, erk
heppima – vallatlema, rõõmsasti hullama
hergistuma – tundeliseks, tundehellaks muutuma
heris – kelm, vigurvänt
hiib – peenekshõõrutu; vaht, pärm
hilistama – (kedagi või midagi) hiljaks jätma
hiljuma – aegamööda edasi liikuma; ka hilistuma
himme – tuhm, kahvatu, matt (valgus, helk)
hingats – laugas, mis kunagi kinni ei külmu
hirsik – palgimets
hommama – toimetama, toime panema, toimepanemiseks vaeva nägema, toime panna kavatsema, nõutama
hong – vana, suur mänd
hoon – halb, vilets, lahja
hoovist(e)lema – amelemine, meeldida püüdmine, lipitsema, kurameerima
huba – kobe; kerge-lõbus
hubin – praksumine, mühin (tule põlemisel)
huiluma – huljama, hiilima, edasi-tagasi käima
huisk – kergats, tuisupää
huisku – mõtlemata, hoolimata
hund – toredus, suurepärasus
huntsutama – segi, sassi, korratusse ajama
hurmeline – tumepunane
huum – kuma, kumin; tume valu
hõder – õrn
hõir – võidurõõm, triumf
hõõlas – rida; kiht
härm – mure
härsima – mitte rahu andma, ärritama, väsitama
härtu – südamest armas, kallis, pai(ke)
häste – väljakutse, provokatsioon
hästitama – parastama
hüvistu – varade kogu, aktiva
hüüs – vara, rikkus

I
ibe – valge, viljakandmatu liivamaa
igama – vananema, ajast ja arust minema; midagi omandama kauaaegse vahetpidamatu tarvitamise või valduse tagajärjel
igar – aega nõudev, aeglane
igrine – igavene, põline
ihmama – hõõrumise teel siluma ja välja venitama
iibama – juurde võtma (suuruselt), kasvama, nähtavamaks muutuma
iinima – ainiti, üksisilmi, uurivalt vaatama
iiral – ärevil, elevil; ripakil, rippuvalt; himutsevalt erk, ere
iletama – vastik, jälk olema
ilnis – salakavalalt tige, perfiidne
imandama – järeldama
inestama – inetuks tegema
irema – irevil ehk lahti olema
irstas – liiderlik, roppu elu elav
irvand – (halvustavalt) irvitaja, pilkaja
irvkuju – karikatuur
isak – võõrasisa
isask – adopteeritud isa
isek – enesearmastaja, isekas isik, egoist
istuk – istuasend

J
jahm – ehmatus, üllatus, võpatus
jalgama – jala käima
jallidus – armukadedus
jaunidus – suursugusus, õilsus
jaunama – sekeldama, jändama
juhama – viltu käima (vankri kohta)
juhislik – normatiivne
juhutama – juhtuma panemine, tekitama
julu – laisk, loid
julusi – tormjulgelt
jutund – jututaoline kirjutis
juuvima – hääks kiitma
jõlbe – jõhker, häbematu, hoolimatu, insolentne
jõnk – kohmakalt kuri, jäme, mõistmatu, räpakas, hoolimatu
jõõrastama – viltu kiskuma, kallutama (sõidukit pöördel)
jämuti – jämeduse poolest
järe – suur, paks, jäme
jätang – järelejäetu
jäälilik – järeleandlik
jülhe – suurepäraselt, uhkelt metsik, sünge, õudne (mets, maastik, loodus, orelimäng)

K
kaarev – kaaretaoline, lookjas, kõver
kaastama – kaasas olema, saatma
kaasuline – kaaslane, saatja, saatkondlane (pulmas)
kaasutama – kaasa tõmbama
kaatma – korda saatma, enamasti midagi halba
kaavik – täistopitud loom
kaavitama – kaasa aitama, kaasa mõjuma
kabe – ahtake, sale; puhas, kena
kabu – neiu, tüdruk, naisterahvas; kohitsetud loom
kada – näru, kaltsukogu; korratult ja sasis rõivais olev inimene
kadal – vilets, armetu
kahak – kaklus
kahkuma – pisut külmetuma
kahm – kärmus, väledus, osavus
kahurdama – kahurit laskma, kanoniseerima
kaljuma – valjusti häälitsema, karjuma, hirnuma
kalu – koli, tühine kraam
kalvetuma – kahvatuma
kamming – soeng
kamu – jõud, tüsedus, lihavus
kanelik – kodujänes, küülik
kannang – (põllu-, maa-)saak, toodang
kaostama – (midagi kelleltki) tegema nii, et keegi millestki ilma jääks, midagi kelleltki ära võtma
kartsas – redel; varbe
kasa – väärtus, auväärsus; hunnik, lasu, virn
kasama – (kedagi millegagi) austama, millegi vääriliseks pidama, millestki lugu pidama
kasm – kuristik, sügavik
kasulus – kasulik olek, paremus
kats – proov
katsutama – katsuma (teadmisi), eksamineerima
kavak – invaliid
kave – mõte, nõu, otsus
kavene – tahtlik, meelega tehtud
kavik – šabloon
keevesk – keevaline inimene
kehk – täispuhutud, upsakas, ülbe isik
kehvuma – kehvaks, vaeseks jääma, proletariseeruma
kein – abinõu, vahend
kelmama – (kedagi) kellelegi kelmust tegema, kedagi petma
kelmlas – kelmikas
kergeldama – kergemeelne, kerglane olema, kergatsit mängima
kerjak – kerjaja
kevatama – kevadet üle elama, veetma
kidelema – haiglema, haiglane olema
kihm – paha iha, himu
kiidik – kiidus, kiidukukk
kiindlik – hõlpsasti, kergesti kiinduv
kiiras – püsimatu, rutakas, ennatlik
kindima – veenma
kingama – kingaga varustama, kingi jalga panema
kinne – veene, veendumus
kinnik – kinnisvara, liikumatu varandus, immobiil
kires – kirju loom
kitsustik – kitsas mäekuru
kiuk – äge viha, vimm
kivik – koht, kus palju keskmise suurusega kive
kivitis – (kividega) sillutis
kober – segane paks vaht
kodulane – omamaalane, kodumaalane
kogem – kavatsus
kogunane – kogu, terve, totaalne
kohe – kohtamine, kokkusaamine, randevuu
kojus – vaimulaadiline ilmutis, kummitis
kokkuma – kokku juhtuma, langema, sattuma
koller – (näo) kuju, jume
kolmeli – kolmekordselt
kome – tume, kumisev (hääl)
koolesklema – minestusse langema
koomits – väike onn, kuur (nt kanade tarvis)
kooslik – keerukas, komplitseeritud
koplama – kätega katsuma, kompama, kobama
korm – toidu tagavara, moon
kostak – ühekordne koste, oraakli avaldus
kulst – nõidus
kumikas – kumisev, kõmav hoop, laks, lops, löök
kummama – kokku kuhjama
kurjuma – kurjaks minema
kuundlema – päält kuulama
kõlastama – suurustama
kõld – õhuke nahk, kile
kõnund – majapidamine
kõnundus – majandus
kõrnistama – vürtsitama, vürtsiseks tegema
kõrvama – kõrvale seadma
kõrvuma – kõrvu olema või seaduma
kõupama – ära ostma altkäemaksuga
kõõts – kängujäänud, atrofeerunud laps, suure pää ning kõhuga, aga nõrkade käte ning jalgadega
käbras – tugev, äge, keevaline
käppama – (kedagi, midagi) käega võtma, puudutama, kompama, haarama; varastama
käskustama – käskima
kättamine – kätteandmine
kättuma – kätte anduma [ei ole vist x-rated]
kääl – vallatu, üleannetu, sõnakuulmatu, kerglane olend
köber – kühmuke
kööper – sahkerdaja, hangeldaja, parisnik
külguma – (millelegi) küljes kinni rippuma, adhereerima
küntis – jäik, tööks paindumatu
küseldav – paljuküsitud (kaup)
küsilik – küsimishimuline
küsind – intervjuu
kütang – ühekordne kütmine, kütmisjuht; niipalju kui üheks kütmiseks vaja läheb
küüsik – küüntega varustatud olend

Kommentaare ei ole: