13 august, 2015

Hanno Ojalo – Kuramaa 1945. Eesti Laskurkorpuse viimane lahing (2014)

Ojalo püüab siin raamatus kokku võtta seda, kuidas lõppes Teine maailmasõda Eestimaa kandis. 1944. aasta lõpuks oli Eesti alad nõukogude vägede poolt ülevallutatud ning lähim sõjatander asus Kuramaal, kuhu oli suurem sakslaste vägi kotti jäänud – ja selline seis jäi seal sõja lõpuni. Kuramaa katelt püüti nõukogudelaste poolt kuue suurema operatsiooniga lahendada, ent kindlalt kindlustunud saksa vägesid ei õnnestunud suurt kottida – seda eriti olukorras, kus nõukogude merevägi oli üsna hädas sakslaste mereväega ning seetõttu oli saksa vägedel kuni kevadeni toimiv varustustee emamaaga (ühelt poolt toodi varustust ja vahetusmehi, teiselt poolt toimetati Saksamaale vägesid, haavatuid ja põgenikke).

Ojalo pakub ajaloolaste uurimustele tuginedes välja, et algselt oli Kuramaa sakslastele vajalik selleks, et mingil moel mitte lasta kogu idarindel Saksamaa peale paiskuda. Eks päris palju nõukogude vägesid oligi Kuramaa piiramise ja vallutamisega seotud (algul 4 rinnet), aga noh, nõukogudelastel oli niiehknaa massi kordades rohkem. Ja peale esimesi koti purustamiskatseid oli nõukogude väejuhatusel omakorda soov, et Kuramaalt ei toimetataks Saksamaale vägesid appi (seda siiski tehti), ja nii tahtsid nemad hoida siinset olukorda niivõrd pinges, et sakslased meritsi ei saaks emamaale suuri jõude toimetada. Ja et sakslasi pinge all hoida, toimetati Lätti Saaremaa lahingutest taastuv Eesti Laskurkorpus, et see osaleks järjekordses, kuuendas Kuramaa lahingus, mis jäi ka viimaseks suuremaks Kuramaa operatsiooniks (korpuslased arvasid, et mai algul oleks neid uuesti rünnakule saadetud, aga õnneks jõudis enne Saksamaa kapituleerida). (Kuigi ehk rahvuskorrektsem oleks rääkida Saksa ja Läti vägedest, oli läti sõjaväelasi Kuramaal tegutsemas siiski alla 10% kogu saksa sõjamasinast.)

Raamatus on Eesti Laskurkorpuse lahingutegevusele Kuramaal pühendatud küllaltki vähe lehekülgi, küll on aga Ojalo kirjeldanud sellele eelnenud, kaasnenud ja järgnenud olukordi – eestlaste, lätlaste, sakslaste ja nõukogudelaste vaatepunktidest. Kuidas 1944. aastal peale Eesti lahinguid formeeriti laskurkorpus ümber, mis sai eesti väeosadest peale sõda. Eestlastest abiväelased, kes jäid Kura kotti, ja nende erinev saatus. Läti mehed nii punaväes kui sakslaste poolel, niisamuti Kuramaa elanikud ning läti- või nõukogudemeelsed partisanid. Saksa vägede saatus alates 1944. aastast kuni peale sõda. Nõukogude väejuhatuse teod sõja ajal ja peale kapitulatsiooni väljakuulutamist. Ojalo sümpaatia kuulub pigem neile, kes pidid kogema nõukogude okupatsiooni.

Eks Eesti üleokupeerimise lahingute järel vajas Punaarmee värsket verd ja nii täienes 1944. aasta mobilisatsiooni järgselt laskurkorpus üsna mitmesuguse kontingendiga (erinevalt sakslastest võeti nüüd väkke ka kuni 51. aastasi mehi) – nii sattus sinna mehi, kes olid eelnevalt osalenud või olnud seotud sakslaste või soomlaste vägedega. Sellistel meestel oli kolm võimalust – peale kontrolli nad kas saadeti laskurkorpusse, pandi tööpataljonidesse ümber kasvama või siis vangistati. Nii mõnigi eelistas sõdimisest pääsemiseks üles tunnistada paar väiksemat pattu ja nii sattuda näiteks Kirde-Eestisse ülesehitustöödele tööpataljonide koosseisus. Aga jah, laskurkorpus oli nüüd tänu 1944. aasta mobilisatsioonile suurem kui see oli olnud Venemaal peale formeerimist. Kuigi Kuramaal kaotati surnutena tuhat meest, polnud see siiski nii hull hakklihamasin kui Velikije Luki – Kuramaal sai surma või haavata umbes 40% isikkooseisust, Velikije Lukis oli see kuni 75%. Et tegemist sõja lõpuga, polnud väejuhatusel enam probleeme “reeturitega”, kes vastaste poole hüpanuks – Eesti oli okupeeritud, polnud enam kuhugi minna. Ja niiehknaa tegeles agar nõukogude julgeolek kahtlase elemendi sõelumisega (ülesehitustöödeks oli käsi vaja; nii oli näiteks invaliididel kergem sõjavangistusest pääseda – kui nad olid niikaugele jõudnud).

Kui Velikije Luki raamatus püüdis autor enamvähem neutraalne olla, siis nüüd, mil ainestik on seotud Eesti ja selle naaberalade saatusega, on autor oma mõtete või emotsioonide esitamisega vabam. Seetõttu ei saa öelda, et raamat suuresti meenutaks tõsist ajaloouurimust, on pigem selline... rikkaliku faktikogumiga Ojalo nägemus. Okei, see pole päris see, mida ma mõtlen. Eks see ole igavene küsimus, et kui nähtav või varjatud peaks olema ajalookirjutaja enda nägemus – kui see on niiehknaa igas ajalooteoses sees.

Kommentaare ei ole: