31 august, 2015

Vahur Kersna – HTV kreizist hits (1991)

Huumorit nõukogude aja lõpuaastatest (HTV olevat olnud 1988. aastal), eks omajagu mõistatamist, mida just pilgatakse. Kontekst ja koodid! Eks mõni libauudis tundu omaaegse anekdoodi ümberjutustusena.

“Suurt nördimust ja pahameelt on Viljandis tekitanud kohaliku ajalehe “Tee Kommunismile” ümbernimetamine “Sakalaks”. Kuna looduses peab valitsema tasakaal, siis on linnaelanike hulgas kõneaineks toiduainetekaupluse “Sakala” võimalik ümbernimetamine kaupluseks “Tee kommunismile”.” (lk 5)

“Hea sõnum saabus meile taas sovhoosist “Teel Sotsialismile”. Eile hilisõhtuks saadi seal kõigi töödega ühele poole. Kevadised põllutööd on nüüd niiöelda otsas. Otsas on ka kõik lehmad, sead, lambad, küülikud, hobused, hulkuvad kassid ning tarakanid. Riiklik lihamüügiplaan on auga täidetud.” (lk 7)

“Täna hommikul kell 4.03 kohaliku aja järgi rikkusid Hiina hegemonistlikud ringkonnad taas meie kodumaa lõunapiire, rünnates sovhoosi “Voina I Mir” põldudel kündvaid rahumeelseid traktoreid. Traktoristid, olles sunnitud avama tule kõigist pardarelvadest, andsid agressorile väärilise vastulöögi. Vaenlane taganes, kandis märkimisväärseid kaotusi tehnikas ja surnuid elavjõus. Nagu ütles meie erikorrespondendile sovhoosi direktor kindralleitnant Potapov, lastakse taoliste intsidentide kordumisel põldudele uued kombainid, mis partei ja rahvas on sovhoosile usaldanud.” (lk 21)

“Vastavalt NSV Liidu ja USA kokkuleppele tuumarelvastuse vähendamise kohta on mõlemas riigis alustatud tuumalõhkepeade likvideerimist. Et see on aga Semipalatinski kandis tekitanud nurinat kohaliku elanikkonna hulgas, otsustati edaspidised lõhkamised läbi viia asustatud punktidest mõnevõrra kaugemal.” (lk 22)

“Neil päevil on oodata NSV Liidu ja Jaapani autoehitajate ühisfirma loomist. Läbirääkimised on lõppfaasis, kokkuleppele tuleb jõuda veel vaid ühes – milline nõukogude detail autodele paigaldatakse.” (lk 22)

Kommentaare ei ole: