25 märts, 2020

Ken Liu – Idols (Made to Order, 2020)


Tekst uurib sellist võimalust, kui oleks võimalik luua nö suurandmete ja isiklike märkmete abil sinust virtuaalne koopia; noh, näiteks kuulsuste tarbeks, mis siis suhtleks vajadusel austajatega jms. Lugu jaguneb kolmeks osaks, kus eri situatsioonide abil püütakse illustreerida niisuguste koopiate eri kasutusvõimalusi.

Esimene lugu on noormehest, kes üksikvanema lapsena üles kasvades avastab korraga oma reaalse isa, kes on küll mõne aasta eest siitilmast lahkunud. Ta kogub oma uutelt sugulastelt niipalju teavet kui võimalik (eriti hea, et saab ligipääse kadunud isa sotsiaalvõrgustike kontodele), ning … hakkab seejärel suhtlema taasloodud kadunud isa kujutisega, millel on siis programmeeritud niisugune algoritm, et võimalikult autentselt vastata: vastavalt olemasolevale andmehulgale.

Teine lugu läheb aga juuramaailma, kus juurafirma kasutab virtuaalsete teisikute loomist selleks, et uurida, milliste inimestega tuleb kohtusaalis kokku puutuda – näiteks advokaatide  või tunnistajate jne puhul. Selleks on neil infokaevandamismeeskonnad, kes erinevaid võtteid kasutades koguvad võimalikult mitmekesist teavet, et siis luua virtuaalne isiksus, mille peal katsetada erinevaid tehnikaid – ikka võidu saavutamiseks. Probleem siis selles, et niisugust võtet kasutavad teisedki firmad, mistõttu tuleb vale- ja eksitavat infot välja sõeluda jne.

Kolmas lugu on multimeediakunstnikust, kes pakub klientidele teenust (või õigemini elamust): võimalust kohtuda virtuaalse minaga (seda küll vastavalt sellele, kui palju ja millist infot selle portree jaoks sisestatakse). Tulemused on … pigem ehmatavad.

Omamoodi huvitav lugu sellest, mida võiks peale hakata suurandmetega, ja mida sellega manipuleerimine võiks kaasa tuua.

Kommentaare ei ole: