27 juuli, 2019

Yoon Ha Lee – The Battle of Candle Arc (Hexarchate Stories, 2019)


Jedao viimane kangelasteg enne Hellspin Fortressi … massimõrva, ja eks siit saaks välja lugeda mitmeid ettekuulutusi Heptarchate’ga suuremast mõõduvõtmisest. Tekst on järjekordsest võimatust missioonist, kuhu Jedao saadetakse tuld kustutama – ja võimalusel hereetikuid hävitama. Ainult et jõudude vahekord on vägagi Jedao lahingugrupi kahjuks … kuid vana rebane leiab ikka võimalus, millega hereetikuid segadusse ajada. Selleks võtab ta kasutusele Rahali nö tsiviillaevastiku, mis peab siis esinema Keli lahinguformatsioonis, ja sellega vaenlast peibutama haavatavat lahinguformatsooni kasutusele võtma.

Aga jah, see on siis viimane lahing enne Jedao segikeeramist, eks seda illustreerib ta tervislik olukord ja mentaalne jõukatsumine Rahali esindajaga, kelle riigitruu nägemus Heptarchate’i toimimisest on õige erinev Jedao pehmemast nägemusest. See tekst on päris oluline lisandus triloogia sündmustikule – kasvõi sellega, millised ambivalentsed suhted on Kelil Heptarchate / Hexarchate kontseptsiooniga. Mida peavad normaalseks nö reamehed, ja mida kõrgema kategooria ülemused.

Mis mõlemal puhul võivad olla lihtsalt põrguteeks hereesiasse.

Kommentaare ei ole: