18 detsember, 2017

Eesti Luuletused (1881)

Valik luuletusi, mida tasuks ikka deklameerida, kui tunned hinges mõnd tühjust või midagi, mis ei tundu kuidagi õige. M.J. Eisen on koostanud selle sureliku antoloogia ning lisanud sellesse hulgi enda luuletusi. Ühesõnaga, kui Koidula hoogne loometöö poleks siin esindatud, oleks tegemist päris kriipiva luuleantoloogiaga.

Raamatut võimalik nautida muuhulgas ka digitaalsel kujul.Talwel 
(Ado Piirikiwi)

Juba tulnud tali,
Läinud suweke,
Tuul on külm ja wali,
Kadund kewade.

Lillike nüüd magab
Lume katte all,
Kunni päike jagab,
Soojust kõrgemal.

Lillike siis tärkab
Mullast priskeste,
Linnu hääl siis ärkab,
Õiskab suwele.

Külm ei kesta kaua,
Tali taganeb:
Päike teeb neil haua, -
Suwi õilmitseb.
(lk 71)Sõja laul 
(J.W. Jannsen, 1855)

Nüüd üles, Wene alamad,
Kus waenlased meid piirawad!
Kes Wene leiwast elawad,
Need kaitsku waprast’ isamaad.
Sest õigel Wene alamal,
Kuis teada kaugel, ligidal,
Ep ole armsam kuskil maal,
Kui oma keisri warju all.
Keiser, usk ja isamaa,
Kui kutsuwad meid sõdima,
Siis astkem ette rõõmuga:
Hurraa! hurraa! hurraa!

On Jumal taewas elus weel,
Ja Aleksander trooni pääl,
Siis julge Wene rahwa meel
Ja rõõmsast’ laulab nende keel.
Kõik Wene riigi waenlased
On paganate sarnased,
Mis Wene tuli ära sööb,
Kui Wene wäed nad maha lööb.
Keiser, usk ja isamaa,
Kui kutsuwad meid sõdima,
Siis astkem ette rõõmuga:
Hurraa! hurraa! hurraa!

Käib keiser eel ja näitab teed,
Siis astkem järel, Wene wäed,
Ja sõdigeme, wennad, nüüd,
Sest isamaa on meie hüüd!
Kes iial meitest langewad,
Need auusat surma surewad:
Neid lapselapsed tänawad
Ja neile rahu paluwad.
Keiser, usk ja isamaa,
Kui kutsuwad meid sõdima,
Siis astkem ette rõõmuga!
Hurraa! hurraa! hurraa!
(lk 54-55)Mu õis 
(M.J. Eisen)

Ei meelest sa mull lähä,
Mu õitsew elu õis,
Kui silm ei saa ka nähä,
Kus enne nähä wõis.

Sind kõik mu silmapilgud
Mull näitwad ilu sees;
Ja öösel unes wilgud
Weel waimu silma ees.

Sa oled minul ainult
Mu rõõm mull elus siin,
Sind nopin wäljast wainult
Ja aeda õitsma wiin!

(lk 117)

Kommentaare ei ole: